Zorg voor ontspanning

Savasana, zorg voor ontspanning

Zorgelijk vind ik het dat goed gedrag wordt afgekeurd en gedrag dat zorgt voor veel span­ning in je sys­teem wordt goedgekeurd. De een richt zijn lev­en zo in, een ander richt zijn lev­en op een andere manier in. De een eet gezond, een ander onge­zond. En zo kan ik nog een tijd­je door­gaan. Waar het omgaat is dat het­geen wat je doet je in har­monie houdt, in bal­ans zodat je weinig tot geen belast­ing op de zorg maakt. Want deze sec­tor heeft het zwaar.

Van mij hebben ze weinig last, tot nu toe lukt het mij om ze weinig tot niet te belas­ten, een beroep op ze te doen. En dat hoop ik zo te houden tot ik van deze aarde af ga, mijn aardse lev­en vaar­wel zeg.

Wat ik doe

Tot die tijd hoop ik anderen te inspir­eren het­zelfde te doen, je lev­en zo in te richt­en dat je weinig tot geen belast­ing op de zorg legt. Want deze mensen hebben het al druk genoeg, onze zorgkosten zijn veel te hoog, en deze hoeven van mij echt niet verder omhoog.

Op dit moment betaal ik een hoog bedrag iedere maand weer aan de geza­men­lijke pot, waar veel uit wordt betaald voor mensen die zorg nodig hebben, en ik houd mij graag bezig met: hoe zorg je goed voor jezelf, bli­jf je in balans.

Bal­ans is een staat waarin span­ning en ontspan­ning elka­ar afwis­se­len, je weinig tot geen zor­gen hebt of wordt beïn­vloed door wat zich in je omgev­ing afspeelt.

Je niet lat­en beïn­vloe­den door wat zich in je omgev­ing afspeelt is best een uitdag­ing op dit moment, een tijd­vak waarin je ged­won­gen wordt om net als de zorg te vertrouwen op vac­cins. Niet meer vertrouwen op je inner­lijk kom­pas die tegen je zegt: “Ho stop, je gaat uit bal­ans.” Nee, een prik die jou bijs­taat om door een seizoen te bewe­gen, op vakantie te gaan, naar een bioscoop, of lekker uit je dak te gaan in een club!

Hoe blijf je in balans

De vraag is: Houdt een vac­cin jou in bal­ans? Draagt een vac­cin eraan bij dat jij je gedrag zo gaat veran­deren ten opzichte van jezelf dat je weinig tot geen belast­ing brengt op de zorg.

Een vraag die dan bij mij opkomt is: Wat doet een vac­cin? Het laat jou ken­nis mak­en met infor­matie die jou mogelijk uit har­monie kan bren­gen, het nodigt je immuun­sys­teem uit voor je aan de slag te gaan en jou zo te behoe­den dat je ziek (min­der) wordt en je min­der beslag legt op de zorg. Maar het wijzigt niet zoveel aan je gedrag, of wel? Zorgt het ervoor dat span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Wat is span­ning? Belast­ing op je sys­teem, te veel belast­ing is niet goed, de belast­ing moet zo zijn dat je de staat van har­monie kan behouden, en je kan voe­len dat er teveel span­ning is. 

Luisteren naar signalen

Denk je er wel eens over na, dat als je hoofd­pi­jn hebt, je wellicht iets ver­keerd hebt gegeten, je te veel hebt inges­pan­nen, als je rug­pi­jn hebt dat je lichaam wil rusten, knikkende knieën tegen je zeggen: “Is dat echt wat je wil, opereer je vanu­it je inner­lijk kracht?” Het zijn maar een paar voor­beelden van sig­nalen van je lichaam.

Sig­nalen die ik ook wel eens in de wind heb ges­la­gen, maar in het nu graag naar luis­ter,  onder­zoek en mijn gedrag aan pas of wijzig. 

Ja, het is zorgelijk mensen te lat­en geloven dat met een vac­cin je min­der last brengt aan de zorg. Tijdelijk zal het je helpen, je gelooft immers dat je iets hebt gedaan dat bij­draagt aan het maatschap­pelijk belang, maar we weten alle­maal ergens diep van bin­nen dat het maar een tijdelijke oploss­ing is. Als je iets wilt doen voor de zorg, hen min­der wil belas­ten zal je toch echt naar je eigen gedrag moeten kijken. 

Zolang dat niet wordt bespro­ken voorzie ik dat de druk op de zorg zal toen­e­men, dus lat­en we ze een hand­je helpen, begin met onder­zoeken: Draagt mijn gedrag bij aan goede zorg voor mijn lichaam, wis­sel ik span­ning af met ontspan­ning? Is dat niet het geval dan moedig ik je aan dit te gaan. Zoek je een fijn adres waar je dit kunt ervaren, in mijn Yoga en Pilates school: Bodyflex 100% Catha­ri­na geef ik diverse train­in­gen waar span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Bookmark and Share