Zomer, hart helen

De zomer is een per­fect moment om het hart te helen. Moeten we dan alle­maal een afspraak mak­en met een car­di­oloog? Nee, dat hoeft niet. Hart helen houdt in afdalen naar je spir­ituele hart, het cen­trum van liefde en bewustz­i­jn. Je bewust zijn dat we in essen­tie alle­maal liefde zijn en dat een ieder zijn aan­deel hierin heeft om tot dit bewust zijn te komen.

Het is natu­urlijk best pit­tig om in het nu te bli­jven in het heilige mid­den van het hart, want dat is wat het is: een heilige plaats met een groot poten­tieel om liefde te ervaren. 

En alles wat je moet doen om daar te komen is je aan­dacht richt­en op het hart.

Het hart is het cen­trum van liefde, de bron van lev­en, zon­der liefde wordt het lev­en harteloos. Harteloos: uit het verbind­ing met het hart. De afgelopen week werd ik weer bestookt met een hoop nar­igheid, het was op dat moment best pit­tig om te bli­jven in het cen­trum van liefde.

Maar door het te doen, ging ik mij steeds beter voe­len. Ik vond een mooie hartmed­i­tatie in een boek dat ik aan het lezen ben: Spir­ituele verdieping van Fons Delnoos/Patricia Martinot.

Ik besloot de med­i­tatie die opgeschreven stond in het boek voor mijzelf in te spreken op mijn tele­foon. Iedere avond voor het slapen gaan of als ik merk dat ik het nodig heb, luis­ter ik naar deze meditatie.

Deze med­i­tatie voelt goed, het voelt goed voor mijn hart en fijn om in mijn woor­den in dit blog te delen!

Meditatie: hart helen

Neem plaats in een gemakke­lijke zithoud­ing: zorg ervoor dat je rech­top zit, plaats je han­den op je dijen of leg ze in je schoot. Breng je aan­dacht naar bin­nen en laat eventuele gedacht­en of span­ning los. Adem langza­am in naar de ruimte van je hart, adem uit ontspan. Richt je aan­dacht naar bin­nen, open je hart voor God. Weet dat God in je hart is, aan­vaart deze liefde van God, open jezelf voor deze liefde die licht is. Adem langza­am in naar je hart, laat het licht in de ruimte van je hart stromen, ontspan. Adem in en laat het licht door je hele lichaam stromen. Vul jezelf op met liefde en licht, voel en ervaar de energie van liefde in en om je lichaam. Plaats je han­den samen voor je hart en zeg tegen jezelf hardop of in gedacht­en: Ik ben liefde, drie keer. Open dan langza­am je ogen.

Een hele fijne med­i­tatie om meer licht en liefde naar de aarde te halen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share