In evenwicht met Reiki

Roos, sym­bool van liefde en licht!

Het was best pit­tig het afgelopen jaar, negen maan­den dicht op last van de over­heid ter­wi­jl zij proberen een cri­sis meester te wor­den, moest ik hier mijn eigen cri­sis managen.

Want dat was het wel, het afgelopen jaar, cri­sis man­a­gen. Negen maan­den dicht, online werken, geen geld over­houden voor jezelf, door bewe­gen met je passie, en vanaf de zijkant aan­schouwen hoe zij deze cri­sis te lijf gaan.

Waar wordt veron­der­steld dat iets je over komt, dat je er zelf niet zo veel aan kunt doen, je weet niet hoe ziek je ergens van wordt.

Wat ik weet is dat je van zor­gen mak­en heel ziek kunt wor­den, mal­ende gedacht­en iedere dag weer, dus wat was het fijn dat ik bij mijn passie kon bli­jven: Yoga, Pilates, mediteren en zo in verbind­ing kon blijven.

Gelukkig werd ik niet ziek, het afgelopen jaar. Had ik wel heel veel moeil­ijke gesprekken, met mensen die mij  begonnen te ver­wi­jten dat ik wel op tijd moest betal­en, want ze waren geen filantro­pis­che instelling. Hele lastige gesprekken, ter­wi­jl ik langs de zijkant stond, met mijn han­den op mijn rug, en mij afvroeg: Hoe ga ik hier door heen komen?

Hoe ik in evenwicht bleef

Ik kwam er doorheen, hier en daar wat achter­stand in betalin­gen, maar niet meer met mal­ende gedacht­en en zor­gen over mor­gen, heel sim­pel door dicht bij mijzelf te bli­jven en te luis­teren naar de raadgevin­gen die ik kreeg van het universum.

Een bron die er alti­jd is, alti­jd de juiste mensen op je weg zet, zodat jij het even­wicht kan herstellen.

Het enige dat jij hoeft te doen is je open­stellen voor deze bron, momenten van stilte in lassen, aan­dacht hebben voor wat op je pad komt.

Wat op mijn pad kwam

Op mijn weg kwam Rei­ki, een prachtig mid­del om direct in verbind­ing te komen met het uni­ver­sum, Rei­ki 1 en Rei­ki 2, zijn de inwi­jdin­gen die ik de afgelopen peri­ode heb mogen onder­gaan van een hele lieve afgezant van het universum.

Alles wat zij deed was zich afstem­men op deze bron, mij de infor­matie ver­schaf­fen die ik nodig had om in even­wicht te bli­jven, zo kreeg ik deze prachtige leer door, en maak­te ik ken­nis met de Rei­ki leefregels:

1: Erg­er je alleen van­daag ner­gens aan

2: Maak je alleen van­daag geen zorgen

3: Werk alleen van­daag hard

4: Wees alleen van­daag liefdevol

5: Wees alleen van­daag dankbaar.

Over deze regels

Waarom alleen van­daag? Van­daag lees je deze woor­den, van­daag ben je in het nu, aan­wezig. Ben je nog in gis­teren of weer in mor­gen, dan ben je bezig met je zor­gen. Wil je het even­wicht her­stellen, dan is het beter om met je aan­dacht in van­daag te zijn.

Zo bleef ik in even­wicht de afgelopen maan­den, is er wel wat achter­stand met betal­en, maar alleen van­daag maak ik mijn geen zor­gen, werk ik hard met wat mijn passie is, ben ik dankbaar voor alles dat op mijn weg komt, liefde­vol naar een ieder die mijn weg kruist, en erg­er ik mij ner­gens aan.

Je erg­eren kost ontzettend veel energie, iets dat je ziek kan mak­en. En dat is iets dat ver­me­den moet worden.

Wil je meer uit­leg over de Rei­ki leefregels? Meld je aan voor de work­shop: Over chakra’s en de rei­ki leefregels, op zater­dag 18 sep­tem­ber 2021 aan­vang 14.00 uur. Leuk als je meedoet.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share