Yoga studio

Yoga, voor evenwicht en meer energie

Yoga is een sys­teem dat bij­draagt aan har­monie op deze aarde. De weten­schap van yoga staat opgeschreven in de Yoga sutras. Een boek dat werd geschreven door Patan­jali, de vad­er van yoga. Het boek bestaat uit 196 korte regels waarin de leer van yoga staat omschreven.

In sutra 1.2 staat wat yoga is: Yoga (een­word­ing) kan tot stand komen door het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest. Of tot de staat komen waarin het­geen zich in je bewustz­i­jnsveld afspeelt niet meer zorgt voor ver­stor­ing van har­monie. Treedt er een ver­stor­ing op dan weet je deze te her­stellen door oefen­ing en onthecht­ing. De oefen­ing bestaat uit het opbouwen van een dis­ci­pline die zorgt voor een gezond lichaam en een rustige geest.

Over mijn Yoga studio

In mijn yogas­tu­dio geef ik les in ver­schil­lende vor­men van yoga, reik ik hand­vat­ten aan voor een regel­matige beoe­fen­ing van yoga, en advies hoe je de wervelin­gen van de geest tot stil­stand kan bren­gen. De acht paden van yoga zijn een prachtig mid­del om geest te kalmeren en har­monie te bew­erk­stel­li­gen op deze aarde.

Yama, niya­ma, asana, pranaya­ma, prath­yara, dha­rana, dhyana en samad­hi zijn de acht paden van yoga.

  • Yamas zijn regels welke houd­ing je inneemt ten aanzien van de omgeving
  • Niya­mas zijn regels welk gedrag je  toepast op jezelf
  • Asana is houd­ing het doen van oefenin­gen die als doel hebben het lichaam voor te berei­den op de vol­gende paden van Yoga
  • Pranaya­ma is energie beheers­ing, het sturen, vri­j­mak­en en ver­ruimen van energie,
  • Prath­yara is het intrekken of naar bin­nen bewe­gen van de zintuigen,
  • Dha­rana is con­cen­tratie, de aan­dacht richten
  • Dhyana is con­tem­platie, in het mid­den zijn, mediteren
  • Samad­hi, is een­word­ing met de uni­verse­le geest.

Doel van Yoga is een­word­ing met Zelf, zel­f­re­al­isatie. Hulp­mid­de­len hier­bij zijn: lichaam­strain­ing, afstem­men op de adem, het onder­zoeken van de reac­ties op de omgev­ing zodat men zicht kri­jgt op Zelf, de studie over Zelf ont­van­gen kan worden.

In mijn Yoga praktijk Catharina Blijlevens geef ik les in de volgende onderdelen van Yoga:

Op de web­site www.bodyflex.nl vind je mijn lesroost­er. Liev­er één op één les (per­son­al train­ing, coach­ing), dat kan ook! Voor het mak­en van een afspraak of meer infor­matie kun je gebruik mak­en van het con­tact formulier.

Je kunt de lessen/trainingen live (op locatie) en online vol­gen, voor het vol­gen van de lessen online werk ik met zoom.us. Ook geef ik les bij andere Yoga scholen/sportscholen. Wil je mij inhuren of vra­gen of ik op een bepaald les uur bij jouw yogaschool/sportschool een yoga les of work­shop wil geven? Neem con­tact met mij op voor een kennismakingsgesprek.