Yoga Nidra ‘Yoga slaap’

Slapen, ik ben er zelf gek op. Heer­lijk vind ik het, meestal als ik met mijn hoofd het kussen raak ben ik al vertrokken. Slapen het is niet voor iedereen vanzelf­sprek­end. Mijn dochter heeft een keer per week, op zondag, hele grote moeite met slapen. Niet omdat ze weer naar school moet, maar omdat ze moeite heeft het week­end los te lat­en, heeft ze aan mij uit­gelegd. Maar sinds enkele weken hebben we een oploss­ing: Yoga Nidra.

Yoga Nidra is Yoga slaap, een oefen­ing die een vaste meth­ode vol­gt en waar­bij de zin­tu­igen zich naar bin­nen keren, het pro­ces dat lei­dt tot slapen. Yoga Nidra is niet diep slapen, het is luis­teren naar de instruc­ties van de ler­aar en de aan­dacht richt­en. Yoga Nidra is een sys­tem­a­tis­che meth­ode om volledi­ge ontspan­ning teweeg te brengen.

Iedere dag ont­van­gen we infor­matie via de zin­tu­igen. Tegen­wo­ordig meer dan vroeger, in het huidi­ge tijd­perk word je bij­na ged­won­gen mee te gaan in de hand­i­ge app’s waar­door alles sneller gaat en je soms wordt over­spoeld door infor­matie. Het wordt steeds lastiger om niet mee te verd­walen in de enorme stroom van informatie.

Yoga Nidra is een fijne manier om uit deze stroom van infor­matie te stap­pen. De oefen­ing wordt uit­gevo­erd in Savasana. Zelf beoe­fen ik deze oefen­ing een keer per week. Het is een heer­lijke manier om tot volledi­ge ontspan­ning te komen en oude zak­en los te lat­en. Er zijn lange sessies en korte sessies. Een korte sessie duurt 20 minuten en een lange sessie 45 minuten. Zelf beoe­fen ik een lan­gere sessie. Deze sessie heb ik inge­spro­ken en op cd gezet. Behalve een cd heb ik een klein instruc­tie boek­je geschreven en is er een nieuw prod­uct ontstaan voor mijn winkel: Yoga Nidra ‘Yoga slaap’ de inner­lijke ler­aar. Een heer­lijke oefen-cd  waarmee we de zin­tu­igen niet prikke­len, maar naar bin­nen keren zodat we kun­nen komen tot de ontspan­nen staat van Yoga.

Wil je een keer Yoga Nidra ervaren, een keer per maand geef ik een work­shop Yoga Nidra.

Maar je kunt ook thuis oefe­nen met mij via Skype of met de cd. Hoe?

Via Skype, maak een afspraak voor een Yoga nidra sessie van 30 of 45 minuten via het con­tact­for­muli­er. Kosten € 30,00 (30 minuten) en €45,00 (45 minuten)

De cd kun je bestellen via het con­tact­for­muli­er of kopen in de winkel van Bodyflex 100% Catha­ri­na. De cd kost €14,95

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share