leven als een Yogi

Lev­en als een Yogi. Hoe ziet dat er uit? Moet je daar­voor in een lotushoud­ing kun­nen zit­ten of op je hoofd kun­nen staan. Vra­gen die wellicht aan de opper­vlak­te komen en jou ervan weer­houden om aan Yoga te gaan doen. Er zijn natu­urlijk heel veel rede­nen om het niet te doen, zelf stond ik er niet bij stil toen ik aan Yoga begon, hoe dat er uit zag, lev­en als een Yogi.

Een Yogi is iemand die aan Yoga doet. Yoga is een­wor­den of heel zijn. Dat betekent dat je in het nu geen hin­der ondervin­dt van de werk­ing van energie, of die nu pret­tig of niet pret­tig is. Dus wat er ook om je heen gebeurd je bli­jft in de staat van een Yogi, in balans.

Kenmerken van Yoga

Bal­ans is een van de ken­merken van Yoga, een ander ken­merk is gezond zijn, geen zor­gen over het lichaam hebben en als er een zorg is weten dat het iets tijdelijks is dat het voor­bij gaat, dat het een ervar­ing is die jou verder kan helpen. Yoga is luis­teren naar je lichaam en hier­voor doe je aller­lei houdin­gen. Houdin­gen die erop gericht zijn om geblok­keerde energie in het lichaam vrij te mak­en. Energie die ooit is geblok­keerd en jou in het nu weer­houdt om de beste ver­sie van jezelf te zijn of con­stant in een zelfde patroon houdt. Yoga is patro­nen herken­nen en observeren, of deze jou bren­gen in een staat van har­monie of er van weerhouden.

Zelf ben ik begonnen met Yoga in 1999, ik was uitgen­odigd door een paar collega’s van de sportschool om mee te gaan naar een work­shop Pow­er Yoga. Een work­shop die mij inspireerde om mijn focus te leggen op Yoga. Yoga is focus, aan­dacht hebben. Ik vond het zo pret­tig dat ik besloot om mijn aan­dacht te richt­en op Yoga en opende mijn Yoga en Pilates school, Bodyflex 100% Catha­ri­na. Een keuze die mij in aller­lei ver­schil­lende sit­u­aties bracht en mij bracht tot de ver­sie die ik nu ben: een Yoga docent die haar passie deelt in de vorm van het geven van lessen in groeps ver­band of privé, het organ­is­eren van work­shops en schri­jven van boeken/blogs.

Over deze workshop

Lev­en als een Yogi is een heer­lijke ocht­end waarin ver­schil­lende ele­menten van Yoga aan bod komen, we doen Yoga houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, chanten mantra’s en eindi­gen met een heer­lijke ontspan­ning. Kor­tom je leert oefenin­gen die helpen om je dag in har­monie te starten of te eindi­gen. Verder geef ik tips hoe je in bal­ans kunt blijven.

Deze work­shop kent het vol­gende programma:

  • Welkom thee en ken­nis maken
  • Yoga houdin­gen bal­ans tussen zon (ha) en maan (tha)
  • Ocht­en­dritueel
  • Ontspan­ning
  • Afs­luit­ing

Kosten voor deze work­shop € 75,00 (per persoon)

Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via www.bodyflex.nl/contact

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share