Leven als een yogi

Lev­en als een yogi. Hoe ziet dat er uit? Moet je daar­voor in een lotushoud­ing kun­nen zit­ten of op je hoofd kun­nen staan. Vra­gen die wellicht aan de opper­vlak­te komen en jou ervan weer­houden om aan yoga te gaan doen. Er zijn natu­urlijk heel veel rede­nen om het niet te doen, zelf stond ik er niet bij stil toen ik aan yoga begon, hoe dat er uit zag, lev­en als een yogi.

Een yogi is iemand die aan yoga doet. Yoga is een san­skri­et woord dat betekent: een­wor­den of heel zijn. Wat betekent dat je in het nu geen hin­der ondervin­dt van de werk­ing van kar­ma, of die nu pret­tig of onpret­tig is. Dus wat er ook om je heen gebeurd je bli­jft in de staat van een yogi, kalm en rustig, in balans.

Kenmerken van Yoga

Bal­ans is een van de ken­merken van yoga, een ander ken­merk is gezond zijn, geen zor­gen over het lichaam hebben en als er een zorg is weten dat het iets tijdelijks is dat het voor­bij gaat, een ervar­ing is die jou verder kan helpen. Yoga is schouwen en hier­voor doe je onder andere houdin­gen. Houdin­gen die erop gericht zijn geblok­keerde energie in het lichaam vrij te mak­en. Geblok­keerde energie die jou in het nu weer­houdt om rustig en kalm te bli­jven of con­stant in een zelfde patroon houdt. Yoga is patro­nen herken­nen en observeren, bren­gen deze je in een staat van har­monie of je er van weerhouden.

Zelf ben ik begonnen met yoga in 1999, door een paar collega’s van de sportschool was ik uitgen­odigd om mee te gaan naar een work­shop Pow­er Yoga. Een work­shop die mij inspireerde om mijn focus te ver­leggen naar yoga. Een onderdeel van yoga is focus, con­cen­tratie. Ik vond het zo pret­tig dat ik besloot mijn aan­dacht te richt­en op yoga en opende mijn yoga en pilates school: Bodyflex 100% Catharina. 

Een keuze die mij in aller­lei ver­schil­lende sit­u­aties bracht en mij bracht tot de ver­sie die ik nu ben: een yogado­cent die haar passie deelt in de vorm van het geven van lessen in groeps ver­band of privé, het organ­is­eren van work­shops, en schri­jven van boeken/blogs.

Over deze workshop

Lev­en als een yogi is een one day yoga retreat waarin ver­schil­lende ele­menten van Yoga aan bod komen: Yoga houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, mantra’s chanten en die eindigt met een heer­lijke ontspan­ning. Kor­tom je leert oefenin­gen die helpen om je dag in har­monie te starten of te eindi­gen. Verder geef ik tips hoe je in bal­ans kunt blijven.

Deze work­shop kent het vol­gende programma:

  • Welkom thee en ken­nis maken
  • Aan­dacht naar bin­nen keren
  • Yoga houdin­gen bal­ans tussen zon (ha) en maan (tha)
  • Lunch
  • over yoga
  • Ontspan, adem en mediteren
  • Afs­luit­ing

Kosten voor deze work­shop € 75,00 (per per­soon), aan­vang 10.00 — einde 15.00 uur.

Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via www.bodyflex.nl/contact

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens