Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, loslat­en en ruimte mak­en, gelijk de natu­ur. Wat een prachtige spiegel! De natu­ur laat zo goed zien wat nodig is om de staat van har­monie te hervinden.

Op de agen­da staan de vol­gende workshops/cursussen: 

Vrijdag 1 oktober 2021 Mediteren, een heerlijk begin van de dag.

Mediteren ik doe het graag, in de ocht­end, de aan­dacht naar bin­nen en vanu­it een ontspan­nen staat mijn dag begin­nen. Het is niet zo moeil­ijk, iedereen kan het leren, het enige dat je hoeft te doen is een afspraak met jezelf te mak­en dat je het gaat doen.

En natu­urlijk mee­doen met de cur­sus: Mediteren, een heer­lijk begin van de dag. In vier lessen maak je ken­nis met ver­schil­lende med­i­tatie tech­nieken, welke houdin­gen je in kunt nemen en wat med­i­tatie voor je doet.

Een les duurt 60 minuten en start om 14.00 uur. De lessen zijn op vri­jdag 1, 8, 15 en 29 okto­ber 2021, in de herf­st­vakantie is er geen les. Kosten voor deze cur­sus; € 59,00, je kunt je aan­melden via het inschrijfformulier. 

Zaterdag 2 oktober 2021: Yoga en de overgang

De over­gang een heer­lijk fase of een een fase waar je tegenop ziet. Zelf heb ik deze fase achter de rug. Het was ons­tu­imig, ver­rijk­end en leerza­am, je leert vooral veel over jezelf en het con­tact her­stellen met je lichaam. Gelukkig deed ik mee aan een work­shop Hor­moon Yoga, kreeg ik een boek en heb ik deze fase gebruikt om mij te verdiepen in de over­gang en wat deze voor je betekent.

In deze work­shop leer ik je oefenin­gen (Yoga en ontspan­ning­soe­fenin­gen), wat stress voor invloed heeft op deze fase en dat het een hele goede tijd is om orde op zak­en te bren­gen. Deze work­shop is op zater­dag 2 okto­ber 2021, aan­vang 14.00 uur, kosten € 35,00. Leuk als je meedoet. 

Zaterdag 30 oktober 2021 Chakra chikitsa, evenwicht herstellen in het chakra systeem

Een chakra is een wiel van energie, chik­it­sa is ther­a­pie, het even­wicht her­stellen. Ze liggen langs de wervelkolom, in het hoofd en kleinere chakra’s liggen in de han­den en voeten. Je kunt ze niet fysiek uit je lichaam halen, ter­wi­jl ze wel heel veel invloed op je uitoe­fent. Het is een opslag van infor­matie die je hebt verza­meld gedurende een bepaalde fase van je leven.

In deze work­shop geeft Catha­ri­na uit­leg aan het chakrasys­teem, hoe chakra’s bij­dra­gen aan hoe je je voelt. Aan de hand van Yogaoe­fenin­gen, zel­fonder­zoek en med­i­tatie mak­en we een reis langs de zeven chakra’s. Aan­vang work­shop 14.00 uur (duur 2 uur).  Kosten € 35,00

Locatie work­shops: Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Fred­erik­straat 60A,  Den Haag, je kunt de work­shops online bij­wo­nen via zoom.us. Inschri­jven dat kan via het inschri­jf­for­muli­er. 

Wil je Catha­ri­na een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact met haar op of kom langs in de Fred­erik­straat voor een kennismakingsgesprek.

Bookmark and Share