Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, de aan­dacht naar bin­nen te bren­gen en los te lat­en wat voor onge­mak zorgt.

Op de agen­da staan de vol­gende workshops/cursussen: 

Vrijdag 13 januari 2022: Chakra balans, een reis langs de zeven chakra’s 

Een chakra is een wiel van energie, je kunt chakra’s niet met je blote oog zien, maar wel kun je ze ervaren.

Chakra’s zijn com­mu­ni­catiecen­tra die voor een groot gedeelte bepalen hoe je je voelt en wat je meemaakt. In deze work­shop Chakra bal­ans maak je ken­nis met de zeven chakra’s die liggen langs de wervelkolom en in het hoofd. Aan de hand van houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, visu­al­isatie en med­i­tatie maak je ken­nis met deze chakra’s.

Deze work­shop is op vri­jdag 13 jan­u­ari 2023 aan­vang 13.30 uur kosten voor deze work­shop  € 39,00 Verwachte duur van de work­shop: twee uur.

Training: Spiritueel ontwaken met de acht paden van Yoga

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, dat is een mooie omschri­jv­ing voor wat de acht paden van Yoga bewerkstelligen

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga. Yoga is een­wor­den met de bron, spir­itueel ontwaken.

In de train­ing spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deel ik de acht paden van Yoga, oefenin­gen en ver­tel ik hoe je ze kunt toepassen om spiri­teel te ont­wak­en. Meer infor­matie over deze train­ing klik op deze pag­i­na.

Locatie work­shops: Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Fred­erik­straat 60A,  Den Haag, je kunt de work­shops bij­wo­nen in de stu­dio. Inschri­jven graag via het inschri­jf­for­muli­er. 

Wil je Catha­ri­na een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact met haar op of kom langs in de Fred­erik­straat voor een kennismakingsgesprek.

Bookmark and Share