Yoga, een goed idee

Yoga, een goed idee is de naam van aflev­er­ing 5 op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na laat je inner­lijk stralen. In deze aflev­er­ing praat ik over Yoga, waarom het een goed idee was het advies op te volgen.

Hier, zei Tess tegen mij, dat lijkt mij wel iets voor jou!” En ze gaf mij een flyer. 

Op de fly­er was ver­meld een aankondig­ing over een work­shop Pow­er Yoga. Het was in 2000, een jaar dat voor mij een grote veran­der­ing was. Op dat moment was ik nog werkza­am bij de gemeente Den Haag, in de avon­duren gaf ik aer­o­bic lessen. Yoga was nog niet een hit in de sportschool, wel kon je het beoe­fe­nen in een Yoga school. Dus leek het mij wel een goed idee, deze work­shop Pow­er Yoga bijwonen.

Het was een goed idee, op de work­shop werd ik geïn­spireerd: “You are a teacher i can see it in your eyes”, waren de woor­den die lange tijd nagalm­den en indruk op mij maak­te. Dus toen ik een aankondig­ing zag: oplei­d­ing Yoga docente schreef ik mij, het gevolg: in het hier en nu geef ik Yoga les in mijn stu­dio, online en praat ik over Yoga op mijn podcast.

Pod­cast: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen

Aflevering 5: Yoga, een goed idee

In aflev­er­ing 5, op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen, praat ik over mijn eerste Yoga ervar­ing en de acht paden van Yoga. Regel­matig neem ik mijn lessen of stem op, eerst op de voice recorder op mijn tele­foon, tegen­wo­ordig met de hand­i­ge app van Anchor.

Mor­gen, ga ik weer een les opne­men, dit keer een Yoga nidra sessie, deze kun je beluis­teren als sub­scriber, wat inhoudt alleen voor leden van mijn kanaal: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen. Voor slechts € 4,99 per maand kri­jg je toe­gang tot de Yoga nidra sessie op mijn podcast. 

Wil je mor­gen mee­doen in de stu­dio? Dat kan ook, schri­jf je voor deze sessie via het inschri­jf­for­mulier en ik zie je mor­gen om 14.00 uur!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga Nidra ‘Yoga slaap’

Slapen, ik ben er zelf gek op. Heer­lijk vind ik het, meestal als ik met mijn hoofd het kussen raak ben ik al vertrokken. Slapen het is niet voor iedereen vanzelf­sprek­end. Mijn dochter heeft een keer per week, op zondag, hele grote moeite met slapen. Niet omdat ze weer naar school moet, maar omdat ze moeite heeft het week­end los te lat­en, heeft ze aan mij uit­gelegd. Maar sinds enkele weken hebben we een oploss­ing: Yoga Nidra.

Yoga Nidra is Yoga slaap, een oefen­ing die een vaste meth­ode vol­gt en waar­bij de zin­tu­igen zich naar bin­nen keren, het pro­ces dat lei­dt tot slapen. Yoga Nidra is niet diep slapen, het is luis­teren naar de instruc­ties van de ler­aar en de aan­dacht richt­en. Yoga Nidra is een sys­tem­a­tis­che meth­ode om volledi­ge ontspan­ning teweeg te brengen.

Iedere dag ont­van­gen we infor­matie via de zin­tu­igen. Tegen­wo­ordig meer dan vroeger, in het huidi­ge tijd­perk word je bij­na ged­won­gen mee te gaan in de hand­i­ge app’s waar­door alles sneller gaat en je soms wordt over­spoeld door infor­matie. Het wordt steeds lastiger om niet mee te verd­walen in de enorme stroom van informatie.

Yoga Nidra is een fijne manier om uit deze stroom van infor­matie te stap­pen. De oefen­ing wordt uit­gevo­erd in Savasana. Zelf beoe­fen ik deze oefen­ing een keer per week. Het is een heer­lijke manier om tot volledi­ge ontspan­ning te komen en oude zak­en los te lat­en. Er zijn lange sessies en korte sessies. Een korte sessie duurt 20 minuten en een lange sessie 45 minuten. Zelf beoe­fen ik een lan­gere sessie. Deze sessie heb ik inge­spro­ken en op cd gezet. Behalve een cd heb ik een klein instruc­tie boek­je geschreven en is er een nieuw prod­uct ontstaan voor mijn winkel: Yoga Nidra ‘Yoga slaap’ de inner­lijke ler­aar. Een heer­lijke oefen-cd  waarmee we de zin­tu­igen niet prikke­len, maar naar bin­nen keren zodat we kun­nen komen tot de ontspan­nen staat van Yoga.

Wil je een keer Yoga Nidra ervaren, een keer per maand geef ik een work­shop Yoga Nidra.

Maar je kunt ook thuis oefe­nen met mij via Skype of met de cd. Hoe?

Via Skype, maak een afspraak voor een Yoga nidra sessie van 30 of 45 minuten via het con­tact­for­muli­er. Kosten € 30,00 (30 minuten) en €45,00 (45 minuten)

De cd kun je bestellen via het con­tact­for­muli­er of kopen in de winkel van Bodyflex 100% Catha­ri­na. De cd kost €14,95

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share