Yoga les geven

Yoga is meer dan het vast­pakken van je voeten. Sinds 1999 bewan­del ik het pad van Yoga, en het heeft mij  nog geen dag verveeld. Dagelijks ben ik te vin­den op mijn med­i­tatie kussen en op mijn Yoga mat. Heel wat uurt­jes heb ik hier aan besteed. Hier­door kan ik nog steeds gemakke­lijk bij mijn voeten. Iets dat ik niet kon in 1999, mijn hemel wat voelde ik mij sti­jf en raak­te ik in de war toen de Yoga ler­aar tegen mij zei: “Jij bent een ler­aar, dat zie ik in je ogen”. Je ogen, het zijn de spiegels van de ziel. Zelf zag ik mij niet zo, op dat moment, ik een ler­aar, ik voelde mij sti­jf en dacht: ja, het zal wel. Maar ik kocht zijn boek: de Pow­er of Yoga en vol­gde een eerste Yoga teacher training.

Na deze train­ing opende ik mijn Yoga en Pilates school: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Mijn dagen waren gevuld met het geven van Yoga en Pilates lessen. Ik had het enorm naar mijn zin tot dat moment dat alles anders werd en mijn ware Yoga avon­tu­ur begon. Toen ik werd ged­won­gen om naar bin­nen te bewe­gen, op zoek naar mijzelf. Hoe kom ik hier door heen? Dat was mijn grote vraag toen ik in 2006 zwanger raak­te. Niet onge­p­land, bei­den wilde we een kind. We had­den het alleen niet verwacht dat het zou gebeuren, maar het gebeurde en toen kwam ik oog in oog te staan met mijn demo­nen, wezens die je creëert gedurende je lev­en, energie die aan je haakt alsof het van jou is, en dat bli­jft het tot je besluit, het is genoeg, dit is niet wie ik ben.

Yoga is niet het kun­nen vast­pakken van je voeten. Yoga is jezelf heront­dekken, duiken in de kluwen van afweer­mech­a­nis­men die je gedurende je lev­en hebt gecreëerd, al die gedacht­en die door je hoofd spo­ken, sit­u­aties die zich bli­jven her­halen, gekop­peld aan je mech­a­nis­men. Afgelopen week had ik een gesprek met een dame, ze raak­te het aan, mijn demon die al mijn hele lev­en met mij mee wan­delt.  Toen zij het aan­raak­te zag ik het ook, ik hoor het je denken zei ze tegen mij, ja het zal wel maar, je mag nu echt Catha­ri­na lat­en zien, zei zij tegen mij.

Haar woor­den resoneer­den in mij. Ze had gelijk, dat ene negatieve zin­net­je dat al mijn hele lev­en met mij meeloopt, het zal wel, dat mag weg. Van het kind dat veel heeft doorstaan tij­dens haar lev­en. Maar alti­jd weer de moed wist te verza­me­len om door te bewe­gen, om te komen tot dit punt, dit inzicht, dit is niet wie je bent, je bent liefde, wel of niet gemaakt in een moment dat je oud­ers het wen­ste, je bent er, en je bent er omdat jij dat wil. Nie­mand heeft je ged­won­gen of gezegd dat je het moest doen, iets in mij had een enorme wil om hier te zijn. Wil is wat je nodig hebt om je te bren­gen tot een dagelijkse dis­ci­pline die ervoor zorgt dat je lichaam gezond bli­jft. Je lichaam is het voer­tu­ig van je ziel, een omhulsel waarin je verbli­jft tot je weer vertrekt en dan kan je het maar beter naar je zin hebben.

In het hier en nu geef ik nog steeds les. Zelf zal ik niet zo snel zeggen: “ik ben een ler­aar”. Wat ik wel weet, is dat als ik les geef ik het heel erg naar mijn zijn heb en voel dat ik leef! Yoga leer je eerst aan jezelf en dan aan een ander. Het vak Yoga ler­aar begint met zelf oefenen.

Ook Yoga beoe­fe­nen bin­nenko­rt start in mijn Yoga stu­dio de train­ing: het A B C van Yoga, een inten­sieve Yoga train­ing die bestaat uit acht train­in­gen en waarin ik je bouw­ste­nen aan­reik om een dagelijkse Yoga dis­ci­pline op te bouwen en het beste in jou naar boven te halen.

Bookmark and Share