Wolf, intuitie vertrouwen

De wolf is de laat­ste tijd veel in het nieuws, dus dacht ik afgelopen week­end laat ik de wolf eens opzoeken in mijn totemdieren boek.

In mijn boekenkast staan twee boeken over de betekenis­sen van dieren en dan niet alleen hun fysieke ken­merken, hun leefge­bieden, maar ook hun spir­ituele betekenis.

Dus nam ik uit mijn boekenkast het boek: Totemdi­er tarot, waarin staat bood­schap van de wolf: lei­d­ing en bescherming door intu­itie. De wolf ver­schi­jnt als je ver van je natu­ur bent afged­waald, niet meer in verbind­ing bent met je god­delijke bron. Dan ver­schi­jnt de wolf. Het is best een aardig dier met hele nut­tige kwaliteit­en, die niet zomaar een mens of ander dier aan­valt. De afgelopen twee hon­derd jaar is het niet voorgekomen dat een wolf een mens heeft aangevallen in Europa. Wel heeft een wolf een keer een mens in Ameri­ka aangevallen. Deze infor­matie kreeg ik afgelopen zondag over de wolf toen ik keek naar het pro­gram­ma Media storm. Ook in hun uitzend­ing was hij onder­w­erp van gesprek.

Zeg roodkapje waar ga je heen?

Dat wij een naar gevoel kri­j­gen bij een wolf komt omdat in ons onder­be­wuste ligt opges­la­gen dat een wolf gevaar­lijk is, wat we hebben onthouden van de ver­halen die ons voorgelezen zijn uit de sprook­jes boeken, maar in het echte lev­en hoeven wij niet te vrezen voor deze vierpotige.

Deze vier­potige komt alleen maar op je pad als het tijd is om naar je intu­itie te luis­teren. Je niet meer lat­en lei­den door begeerten, macht of geld.

Je intu­itie, je inner­lijke stem, die zacht­jes tegen je spreekt, het gevoel in je onder­buik, waar­van je weet dit is waarheid ik doe er wijs aan het op te volgen.

De wolf is geen dier om te vrezen, de wolf is een bij­zon­der dier die graag leeft in een roedel, soci­aal is, hele scherpe zin­tu­igen heeft en op mijlen afs­tand kan ruiken waar hij heen moet om voed­sel te halen of zijn ken­nis te delen.

Dat maakt hem toch een heel stuk vrien­delijk­er als je bedenkt dat hij op ons pad ver­schi­jnt ons uit nodigt terug te bewe­gen naar de bron, luis­teren naar je intu­itie, je niet afzetten van de natu­ur, maar samen­werken met de natu­ur. Niet bang zijn een andere weg te nemen dan je gewend was te doen. 

Het is zo leuk en nut­tig om de spir­ituele beteke­nis van dieren op te zoeken. Ted Andrews is de schri­jver van het boek Totemdi­er Tarot, een ander boek van hem is Luis­teren naar dieren.

Boodschap van de wolf

De wolf hij is weer in ons land, niet iedereen wordt blij van de wolf, ik werd heel blij van zijn bood­schap: dat het tijd is erop te vertrouwen dat onze inner­lijke gids ons helpt een nieuw pad te vin­den, tja en dan moet je zo nu en dan oude gedacht­en over de wolf achter je lat­en, hem niet vrezen maar dankbaar zijn dat hij je pad kruist! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share