Dankjewel Universum

Dankjew­el Uni­ver­sum, hoe bij­zon­der is het hoe jij de mensen bij elka­ar brengt. Afgelopen week nog was ik er getu­ige van, maak­te mijn hart een klein spronget­je bij de vol­gende ontmoeting.

Op woens­dag had ik een ken­nis­mak­ings­ge­sprek, er werd mij gevraagd: “Ben je niet benieuwd hoe ik jou heb gevonden?”

Mijn gesprekspart­ner woont aan de andere kant van het land, maar door alle ontwik­kelin­gen van de afgelopen twee jaar, kon­den wij elka­ar woens­dag ont­moeten via zoom.

Een hele bij­zon­dere ont­moet­ing bleek. Ze had mij gevon­den door mijn blog over mieren, in dit blog schri­jf ik over de mieren en wat de beteke­nis is van deze kleine krachtige dieren.

Bij haar marcheer­den de mieren ook over haar tafel, en ze vroeg zich af wat de beteke­nis was. Ze deed een poging via google en zo kwam ze uit bij mijn blog over mieren. Nadat ze met mij een afspraak had gemaakt voor een eerste ont­moet­ing, waren de mieren weg van haar tafel.

Wouw, wat prachtig! ” zei ik tegen haar, en dacht: het is toch wat enkele jaren gele­den schreef ik dit blog en in het nu ont­moeten wij elka­ar door deze mieren, dankjew­el Universum.

Zo werkt dat in het Uni­ver­sum, je doet iets, zendt iets uit en jaren lat­er komt er iets naar je toe: dan kun je alleen maar dankbaar zijn.

Dankjew­el mieren, dankjew­el Uni­ver­sum voor dit prachtige moment, mijn hart maak­te een spronget­je toen ik het hoorde, ook was ik enigszins ontroerd, de afgelopen jaren heb ik mij wel eens een­za­am gevoeld, maar op woens­dag liet het Uni­ver­sum mij weer zien dat dat slechts een gevoel is.

Dankjew­el voor deze prachtige ont­moet­ing, en de bij­zon­dere bood­schap­pers die u heeft ingezet om deze tot stand te lat­en komen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share