Gezonder leven met Yoga

Yoga is natu­urlijk een hele mooie meth­ode als je met jezelf afspreekt dat je gezon­der wilt lev­en. Yoga is een eeuwe­noude weten­schap die al heel wat jaren wordt doorgegeven en tegen­wo­ordig op aller­lei manieren beoe­fend kan worden.

Je kunt yoga beoe­fe­nen in een yoga stu­dio, op een sportschool, via een app of zelf­s­tandig. Zelf­s­tandig heeft mijn voorkeur, een yog­a­reeks beoe­fe­nen thuis op de mat en je geest trainen om in het dagelijks lev­en vanu­it een sattvis­che staat deel te nemen aan het leven. 

Sattvisch is een San­skri­et woord en betekent zuiver.

Uit­er­aard begint het alle­maal met eerst een yoga les vol­gen in een stu­dio, een sportschool, zodat je bevrucht kunt rak­en met de energie van yoga en van bin­nen weet: dit doet mij goed.

Voor mij is het ook zo begonnen, aanger­aakt door de yoga oefenin­gen die mijn lichaam rek­te en strek­te en in mij een nieuws­gierigheid opriepen om mij verder te verdiepen. Het bleef niet bij die ene yoga ervar­ing, voor de verdieping schreef ik mij in voor een yoga- teacher training.

Een yogateacher train­ing wil niet perse zeggen dat je yoga les gaat geven, een yoga teacher train­ing kun je vol­gen om meer te weten komen over jezelf, het menselijk lichaam, vra­gen beant­wo­ord kunt kri­j­gen op wie ben ik, hoe bli­jf ik gezond of ga ik met tegenslag om. 

Uit­er­aard ga je ook de yoga­mat op, voor het doen van oefenin­gen die bij­dra­gen aan een gezon­der leven.

De acht paden van yoga

In de yoga teacher train­ing die ik geef; De acht paden van Yoga is een van de onderde­len oefenin­gen doen. Andere onderde­len zijn yoga filosofie, pranaya­ma (ade­moe­fenin­gen), de juiste houd­ing vin­den en geest tot rust brengen.

Yoga is bij­zon­der geschikt voor een ieder die wel klaar is met de snelle mas­culin wereld, open staat voor een gezon­dere wereld waarin ook ruimte is voor de inner­lijke belev­ing van de mens, we niet tegen de natu­ur vecht­en, maar samen werken met de natuur.

Wan­neer is deze training?

Deze train­ing start in decem­ber 2023. Iedere maand is er een train­ings­dag. Een train­ings­dag duurt zes uur. Op deze dag leer je oefenin­gen, over de acht paden van yoga, ga je verdiepen in de leer van yoga en een zaad­je planten om yoga tot thuis te gaan beoe­fe­nen, te komen tot een sattvis­che geest en een gezon­der lev­en. En wie weet zelf yoga les gaat geven. Meer infor­matie over deze train­ing: de acht paden van yoga staat op deze pag­i­na.

Wil je mee­doen met deze train­ing, schri­jf je in via het inschri­jf­for­muli­er

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!