Lente, ontwaken uit de winter

Nog maar even en dan is het lente! Het seizoen van ont­wak­en, het seizoen van meer licht en het eerste groen. Een seizoen dat uitn­odigt om een nieuwe start te mak­en na de donkere dagen van de winter.

Deze win­ter heb ik anders beleefd dan de voor­gaande jaren. Voor het eerst kon ik heel goed voe­len dat het lichaam mij maande om tot stil­stand te komen. Dit keer geen weer­stand van mijn zijde, dit jaar heb ik mij eraan overgegeven. Het was een eerste win­ter zon­der men­stru­atie. Mijn laat­ste men­stru­atie was in novem­ber rond mijn ver­jaardag. Het aftellen is begonnen, als ik nu nog ongeveer 1,5 jaar geen men­stru­atie heb, dan ben ik door de over­gang. In novem­ber ben ik 52 gewor­den. De laat­ste jaren van mijn men­stru­atie ben ik deze meer gaan omar­men, meer gaan respecteren. Het is een prachtig moment om tot stil­stand te komen, om je te ont­doen van bal­last en ruimte te mak­en voor een nieuw begin. Een moment om te luis­teren naar het lichaam dat zich wil reini­gen. Maar zo wordt het niet alti­jd gezien, het kan een ware kwelling zijn. Ook voor mij is het niet alti­jd een pret­je geweest, maar de laat­ste twee jaren, vond ik het geen kwelling, het was het moment om die andere kracht in mij te voe­len, die vrouw die zegt, nee dat wil ik niet, nu wil ik rust. Ik voel mij niet oké, ik wil alleen zijn.

Alleen is een prachtig woord dat staat voor al-een. Je bent al heel, een, het enige waar je voor moet zor­gen is de momenten te nemen om weer een te zijn. De men­stru­atie is zo’n moment. Het is het moment om je te ont­doen van bal­last, het is een soort oefe­nen op de fase van de over­gang. Want in de over­gang wordt het heel duidelijk, dit wil ik niet en dit wil ik wel. Waar ik eerst grote moeite mee had, nee, dit wil ik niet, is nu heel gewoon. Lang dacht ik dat ik rond een bepaalde leefti­jd mijn favori­ete vorm van Yoga niet meer zou kun­nen beoe­fe­nen. Maar inte­gen­deel sinds een paar weken, sinds de energie van de lente is te voe­len, voelt mijn prac­tice heel fijn.

Regel­matig stap ik op mijn mat voor het beoe­fe­nen van Ash­tan­ga Vinyasa Yoga. Dit is dynamis­che vorm van Yoga die voorschri­jft dat je op de dagen van je men­stru­atie niet oefent. In het begin had ik hier hele grote moeite mee. Maar om dit te begri­jpen is de beste leer­meth­ode om het te ervaren. Dus besloot ik mij te houden aan deze regel. En het heeft gew­erkt, in het hier en nu begri­jp ik waarom je het niet zou moeten doen, de baar­moed­er vraagt om reinig­ing. Hier is veel energie voor nodig. In de baar­moed­er zit een onbevrucht eit­je, dit eit­je moet eruit, dat gaat gepaard met samen­trekkin­gen van de baar­moed­er. Voor de een wat heftiger dan de ander, waarom zou jezelf onn­odig veel stress geven, neem de tijd en stop drie dagen met je prac­tice. Je baar­moed­er kan haar taak ver­richt­en en dat vind ze fijn. De afgelopen vijf jaar heb ik dit gedaan en het voelt heel goed.

Deze lente ga ik door met het beoe­fe­nen en les geven van deze vorm van Yoga. Het is een van de pijlers van het A B C van Yoga. Een inten­sieve Yoga train­ing waarin de basis wordt aan­gereikt om een Yoga prac­tice op te bouwen en uit­leg wordt gegeven aan de ver­schil­lende vor­men van Yoga. Het doel is niet om van jou een ler­aar te mak­en, het doel is om net als ik regel­matig de mat op te gaan voor het beoe­fe­nen van een Yoga rou­tine, of je lev­en in te richt­en aan de hand van de acht paden van Yoga.

Deze train­ing duurt acht maan­den en bestaat uit acht inten­sieve Yoga train­in­gen, acht work­shops en het vol­gen van weke­lijkse train­in­gen. Op dit moment geef ik deze train­ing, heb je de eerste train­ings­dag gemist en wil je nog aansluiten, informeer naar de inhaal mogelijkhe­den. En anders kun je je aan­melden voor een vol­gende train­ing, die van start gaat in augus­tus 2018. Voor meer infor­matie klik hier

De lente ik heb er zin in, de over­gang tot nu toe voelt het gelijk de lente, als een nieuw begin! Op naar een mooie lente!

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share