Heup, heup, hoera

Heup, heup, hoera is de affir­matie of krachtzin die ik vond in het boek: Je kunt je lev­en helen van Louis L.Hay. Een boek dat ik ooit kreeg van een lieve vriend. Regel­matig raad­pleeg ik het boek als ik een klacht heb of iets wil opzoeken.

Onlangs had ik heel erg pijn aan mijn rechter­he­up, als een duvelt­je uit een doos­je was daar ineens pijn. De voorz­i­jde van mijn heup was in een kramp geschoten. Geen ver­keerde beweg­ing, maar door een actie van een ander kwam deze reactie.

Ik werd er echt door over­vallen, als je het niet verwacht wordt er iets aangekondigd dat grote impact heeft op je dagelijkse activiteiten.

De iloapsoas

En daar reageert de iloap­soas graag op. Deze spi­er, die je vind vanaf je onderz­i­jde borst naar de heup, wordt gevor­md door de ili­a­cus en de poas. Een spi­er die behoor­lijk in de kramp kan schi­eten, met alle gevol­gen van dien: last van de onder­rug, sti­jve bil­spi­er, zenuwt­in­telin­gen langs de heup, in de voeten en tenen. 

Wat is de bood­schap? dacht ik, en besloot het op te zoeken in boek van Louise L Hay. Haar bood­schap: heupen dra­gen het lichaam in per­fecte bal­ans, stuwen ons om vooruit te gaan: heup, heup, hoera, over­al waar ik ga is vreugde werd aanger­aden te affirmeren.

Wat ik deed. Ook paste ik mijn oefenin­gen aan en bracht ik mijn aan­dacht naar de energieba­nen die stromen langs en door de heupen.

Oefeningen voor de heupen

Door het hele lichaam stromen energieba­nen, door span­ning in de spieren kun­nen deze banen bekneld rak­en. Door oefenin­gen (asana’s) en sturen van energie kun je deze banen weer open mak­en. Ik gebruik­te hier­voor de vol­gende visu­al­isatie: Breng je aan­dacht naar je heupen en visu­aliseer aan weerz­i­j­den een lang­w­er­pige bal­lon die je vult met lucht, vanaf je heup omhoog in de rich­ing van je ribben. 

Dit beeld hielp mij om ruimte in mijn heup te creeren. Bin­nen enkele dagen waren mijn klacht­en verd­we­nen. Ja, op dit moment voelt mijn heup weer: heup, heup, hoera. Zeer blij dat ik ooit dit boek heb gekre­gen: Je kunt je hele lev­en helen, van Louise L. Hay.

Wil je meer weten over energieba­nen en oefenin­gen die je kunt doen om de energie goed langs de heupen te lat­en stromen? Op vri­jdag 1 juli 2022 geef ik om 14.00 een Yin Yoga sessie met aan­dacht voor de heupen en de energieba­nen die stromen door het lichaam.

Leuk als je mee­doet, je kunt je inschri­jven voor deze les via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share