Weekje biologisch

Het eerste week­je biol­o­gisch eten zit erop en dat was best leuk. Iedereen in het gezin vond het een goed idee: biol­o­gisch eten en het zorgde voor een leuke week.

In het eerste week­je biol­o­gisch eten kwa­men als vanzelf aller­lei bericht­en op mijn pad om het pro­ces van deze keuze te onder­s­te­unen, mijn zus stelde voor een pre­mi­um bonuskaart aan te schaf­fen bij de winkel waar ik veel kom, met deze kaart kri­jg je 10% kort­ing op biol­o­gis­che producten.

Dus mij ingelezen in deze kaart en ondanks dat ik hier twaalf euro voor moest uit­geven heb ik hem toch aangeschaft.

Het week­je biol­o­gisch nodigde mij uit andere winkels te bezoeken, winkels die ik nor­maal niet zo snel bezoek, want ja biol­o­gisch is duur, maar uitein­delijk is dat niet zo.

Biol­o­gisch voed­sel is rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, en daar­door heb je er min­der van nodig, boven­di­en omdat je meer geld uit­geeft voor een prod­uct ga je vanzelf min­der kopen, je koopt wat je nodig hebt. Dat is goed voor je por­tomon­nee en het milieu, want je gooit min­der weg.

Wel is het lastiger om aan je voed­sel te komen, het ligt min­der in de schap­pen van de plaat­selijke super­markt, dus word je uitgen­odigd andere plaat­sen te bezoeken.

Dus samen met mijn lief de biol­o­gis­che markt bezocht bij ons in Den Haag. Iedere woens­dag vin­dt je deze markt op het Lange Voorhout.

Het was een leuk uit­je en weer een fijne wan­del­ing, de mensen achter de kraam waren aardig en vrien­delijk, deze markt straalde een rustige en liefde­volle energie uit.

Mijn eerste week­je biol­o­gisch voed­sel zit er op, ik ga er mee verder: biol­o­gisch eten het geeft mij en mijn gezinsle­den veel vreugde en posi­tieve energie, en zo nu een dan een extra wandeling! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share