So ham meditatie

So ham med­i­tatie is een hele fijne med­i­tatie die ik vorige week heb inge­spro­ken op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen. Deze med­i­tatie duurt 10 minuten en is pret­tig om te doen aan het begin van je dag, op het mid­dagu­ur of in de avond, maar je kunt hem ook doen als je de aan­dacht naar bin­nen wil bren­gen, even uit de druk­te van de dag of je hoofd wilt.

Voor deze med­i­tatie kun je gaan zit­ten in een gemakke­lijke zithoud­ing, met of zon­der kussen. Mocht­en je knieën hoger zijn dan je heupen ga dan zit­ten op een kussen, maar je kunt ook gaan zit­ten op een stoel met je voeten op de grond. 

Zorg ervoor dat je rech­top zit, rol je schoud­ers naar achter en omlaag, houd je borst open en breed, rech­top zit­ten is fijn en geeft je ruimte om te ademen.

Aandacht naar de adem

Als je voelt dat je goed zit, sluit je ogen en reis met je aan­dacht naar bin­nen, reis vanaf je kru­in langs wervelkolom naar je staart­been en voel de raakpun­ten met de vloer.

Adem langza­am in naar je buik en langza­am uit, bli­jf met je aan­dacht bij je adem­stroom, volg de inadem­ing en volg de uitadem­ing. Benoem ver­vol­gens de inadem­ing als ‘so’ en de uitadem­ing als ‘ham’, je kunt dit doen in gedacht­en, bli­jf met je aan­dacht bij de mantra soham die met de adem meebeweegt.

Laat ver­vol­gens op ‘so’ (inadem­ing) de energie stromen naar je hart en op ‘ham’ (uitadem­ing) de energie stromen naar je voorhoofd/kruin. 

Ga hier­mee verder, op ‘so’ laat je de energie stromen naar je hart, op ‘ham’ laat je de energie stromen naar je kruin.

Na enkele adem­be­weg­in­gen laat je de mantra los en bli­jf je met je aan­dacht in de ruimte van je hart, affirmeer: ik ben liefde, drie keer hard op of en gedacht­en en bli­jf nog even zit­ten met je ogen gesloten.

Adem dan langza­am in naar je buik, adem langza­am uit, voel weer dat je zit op de grond of op je stoel, open je ogen, schud je han­den en ga verder met je dag.

So ham meditatie ingesproken

Wil je deze So ham med­i­tatie beluis­teren op mijn pod­cast klik dan hier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share