Over voedsel gesproken

Gis­teren had ik een heel leuk gesprek over voed­sel. Wel of niet zelf koken, wel of niet vlees. 

Sinds 2009 eet ik geen vlees meer, het kwam in mij op tij­dens mijn yoga oplei­d­ing. Nu ruim 14 jaar verder ben ik heel tevre­den dat ik ben gestopt met vlees eten. In het begin dacht ik: en wat nu, want ik vond het heer­lijk vlees, kalfsvlees, lekker vlees­be­leg op brood. 

Maar het is mij alles behalve meegevallen. In het begin had ik afge­spro­ken laat ik het eerst gewoon vol­houden en dat luk­te. Bin­nen enkele weken waren mijn maalti­j­den vleesloos, nog wel eieren, bot­er, geen melk want dat was in mijn jeugd al ges­neu­veld. Van die hele vieze lauwe pak­jes schoolmelk, als ik er aan terug denk dan voel ik al de vieze smaak in mijn mond, dus geen glas melk voor mij naast mij bord, wel een glas water of verse sinaasappelsap.

Water is een heel goed prod­uct, voor ruim 70% bestaat ons lichaam uit water, om het lichaam flex­i­bel te houden en je geest allert, ver­di­ent het aan­bevel­ing om dagelijks meer dan een liter water te drinken. Daar heb ik soms nog wat moeite mee, maar sinds enkele weken heb ik er een vaste gewoonte van gemaakt om eerst in de ocht­end een glas water te drinken en dan mijn ocht­end oefenin­gen te doen.

Water is het prod­uct wat meestal nodig is als je trek hebt en niet dat extra koek­je of een ander snack­je waar­van het water uit je mond loopt. Daarom is het hand­ig om alti­jd een fles water bij je te hebben, en een slok water te nemen, in plaats van een tussendoortje.

Zuiver voedsel

Verder heeft zuiver voed­sel mijn voorkeur en wordt ook gead­viseerd te nut­ti­gen in de Hatha Yoga Pradipi­ka. Onder zuiver voed­sel wordt ver­staan al het voed­sel dat zon­der geweld tot stand is gekomen uit een gezonde aarde. Een bodem die met liefde is gevoed en waar de zon zijn energie aan heeft gegeven.

Vol­gens de Hatha Yoga Pradipi­ka (hfst1, 62) mag je melk drinken, hier kun je nut­tige pro­ducten van mak­en. In melk zit­ten hele goede voed­ingstof­fen voor een mens. De koe mag je niet slacht­en, ten­z­ij er echt geen ander voed­sel voor han­den is, en de koe ermee instemt door jou opgegeten te worden.

In een zui­v­ere wereld zou het zo gaan, maar helaas zijn we daar nog niet. Het is ook best lastig om oude ingesleten struc­turen te ver­van­gen door nieuwe. Maar als je het gewoon eens probeert, zuiver voed­sel, van een grond die met liefde is ver­zorgd, geen vlees, maar wel al die andere gezonde pro­ducten van een met liefde gehouden koe, wat zal er dan gebeuren?

Uit ervar­ing weet ik dat je je beter gaat voe­len, min­der vaak ziek bent, en op een andere manier naar bepaalde indus­trieen gaat kijken. Van mij hoeven deze niet weg, maar wat zou het fijn zijn als steeds meer mensen zich open stellen voor zuiver voed­sel, dit gaan nut­ti­gen, zodat de vraag naar zuiver voed­sel toe­neemt en de indus­trieen dit gaan leveren.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share