Ongeslagen blijven

Ongeslagen is de betekenis van het vierde chakra, een chakra is een wiel van energie. De naam van dit wiel is Anahata, dat ongeslagen betekent. Niet geraakt worden door een omstandigheid dat zich in je bewustzijnsveld bevindt maar gadeslaan, niet oordelen en aan je voorbij laten gaan. Dit wiel levert de energie voor de vitale organen, de longen, het hart en het immuunsysteem. Een systeem dat op dit moment behoorlijk op de proef wordt gesteld. Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Corona-virus, een virus dat veel impact heeft op mensen die een verminderde weerstand hebben. Dus is ons gevraagd vanuit de overheid om zo min mogelijk last te leggen op deze groep mensen en ervoor te zorgen dat wij het systeem dat deze mensen verzorgd niet extra belasten.

Hierdoor zijn we gedwongen, of beter gezegd, is ons gevraagd onze werkzaamheden thuis uit te voeren, voor zover dit mogelijk is, en is gevraagd aan de scholen, de horeca en de sportscholen vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020 de deuren voor het publiek te sluiten. Verder is ons gevraagd goed voor ons zelf te zorgen.

Nou, daar heeft een ieder een heel eigen mening over, voor we het wisten waren alle schappen van de winkels leeg. Niet omdat iedereen zijn boodschappen had gedaan, nee er was een bepaalde groep die iets meer te besteden had dan de gemiddelde mens en deze groep was heel groot gaan inslaan. Oke, dacht ik toen, wat een bijzondere actie. Maar al snel werd dit door iemand duidelijk gemaakt op televisie in het praatprogramma OP-1. Hier was een gast uitgenodigd die haarfijn uitlegde waarom mensen (sommige) dit gaat doen. Dit komt voort uit de basis-instincten, de drang om te overleven. En daar is op zich niets mis mee, want dat vindt de zorg ook, zij die ziek zijn moeten we beter maken. Wat natuurlijk er wel mis aan is, is dat indien men vanuit de primaire behoefte om te overleven een ander niet meer ziet, hij of zij is alleen nog maar op zichzelf is gericht en niet meer op zijn medemens die wellicht ook behoefte heeft aan voedsel en zorg. Dit heet ego gerelateerd gedrag, niet erg, maar wel schadelijk voor de omgeving. Immers de ander heeft nu geen voedsel, deze staat voor een leeg schap. De een begint een ander uit te foeteren, een ander biedt onmiddellijk zijn hulp aan. Dat is prachtig een ander de hand reiken, dat is de beweging van Anahata, in liefde deel ik met jou, omdat ik weet er is genoeg, er is genoeg voor een ieder. Je hoeft je niet zo te gedragen, je hoeft slechts alleen je angst los te laten die ten grondslag ligt aan het gedrag om te gaan hamsteren.

Angst heeft een enorme impact op de gezondheid, het is daarom het beste om voor jezelf tot dit inzicht te komen en je niet meer te laten leiden door angst maar door liefde. Want dat is de energie die je uiteindelijk weer in harmonie zal brengen, dat is de energie die gebaseerd is op Anahata, liefde geven zonder angstig te zijn er is niet genoeg, dat is slechts een gedachte en deze gedachte moet je zodra deze in je bewustzijnsveld opdoemt uit je veld zetten of verwijderen.

Waarom heeft angst een enorme impact op je gezondheid?

Angst zet iets in beweging namelijk een andere primaire beweging van het systeem dat onze gezondheid regelt (het zenuwstelsel), ik moet vluchten. Voor deze actie is een stoot adrenaline nodig, zodat je je uit de voeten kunt maken. Adrenaline wordt aangemaakt op het moment dat je wordt geconfronteerd met angst of een levensbedreigende situatie, het eerste idee van het zenuwstelsel is dan vluchten. Maar de actie verbonden aan vluchten gebeurt vaak niet, omdat er vaak geen reden toe is, je staat niet tegenover een wild dier, maar een feit is wel dat de energie die je systeem heeft aangemaakt om te vluchten, actie te maken, blijft hangen en zorgt voor onrust. Door deze actie wordt het sympathisch zenuwstelsel aangesproken dat ervoor zorgt dat je in actie komt, gaat bewegen, het andere deel van het autonome zenuwstelsel het parasympatische deel zorgt voor ontspanning en rust. Samen zorgen ze voor evenwicht en harmonie, iets dat je in stelt om de juiste beslissing te nemen. Door de hele tijd in angst te leven, put je je lichaam uit en ben je minder goed opgewassen tegen dat wat zich aandient in je bewustzijnsveld, raak je uit je evenwicht en verzwakt je immuunsysteem.

Evenwicht en harmonie is een kwaliteit van het vierde chakra.

Dit evenwicht ontstaat als we het vrouwelijke principe en het mannelijke principe in evenwicht brengen, niet meer de een harder laten werken dan de ander maar beide voor een evenredig deel. Vrouwelijk en mannelijk zit ook in jou, dit is het principe van yin en yang, het principe dat verwijst naar de twee primaire energieën die het evenwicht op deze aarde in stand houden en zorgen dat leven mogelijk is. Het beste is om dit eerst voor jezelf tot stand te brengen en dan dit uit te breiden naar je omgeving. Voor jezelf zorgen is goed in je lichaam zitten, je bewust zijn dat de basis van evenwicht gebaseerd is op een goede zorg van je lichaam. Een lichaam dat  nodig heeft aandacht, liefde, adem en voedsel. 

Aandacht en liefde geef je door jezelf dagelijks te verzorgen, te bewegen en te ontspannen. Is het lichaam ontspannen dan kan je vrijer ademen. De adem is de essentie van het leven. We kunnen langer zonder eten dan zonder adem. Stopt de adem dan is er geen leven. Leven begint met een goede zorg voor het lichaam en het systeem dat de processen van het lichaam regelt, het zenuwstelsel. Een systeem dat zorgt dat de adem vrij kan stromen of kan blokkeren doordat we in een overdrive komen te staan, zoals gebeurd als angst gaat regeren, we wild aan het hamsteren slaan omdat we denken dat er niet genoeg is, we handelen vanuit angst.

Maar dat hoeft niet, er is genoeg voor iedereen door tot stilstand te komen en te ontspannen kom je terug in het evenwicht dat al voor een hele lange tijd zoek is. Kunnen we komen tot een stand waarin je ongeslagen blijft wat zich ook aandient in je bewustzijnsveld  en je voor zelf en je naasten de juiste beslissing neemt, kunt handelen in liefde. Dan neem je niet meer dan nodig voor je is, dan neem je met het besef dat er ook nog een ander is, zodat ook deze de ruimte heeft om te zijn, te leven en te ademen.

Dan kunnen we het probleem dat er nu ligt beter aan. Door te ontspannen, niet alleen maar de hele dag aan te staan, te reageren op alles dat voorbij komt, maar de aandacht naar binnen keren, tot stilstand komen, kunnen we komen tot de stand die nu nodig is ongeslagen blijven en reageren vanuit liefde.

Zo voor meer evenwicht en harmonie in deze onrustige tijd, ontspan kom tot stilstand. Ga wat vaker liggen op je rug in Savasana, sluit je ogen en ontspan je lichaam, breng je aandacht naar binnen en laat alles los dat je niet meer nodig hebt. Ontspan en breng je aandacht naar je ademhaling. Observeer je adem zonder oordeel, blijf liggen voor minimaal 10 tot 20 minuten.

Namaste,

Catharina Blijlevens

 

Bookmark and Share