(On)gemakkelijke houding

Can you sit in Sukhasana, the easy pose, with your spine long and straight. Divid­ing your weight over the left and the right, you in the cen­ter, feel­ing love and light.

Deze houd­ing de sukhasana of de gemakke­lijke houd­ing was voor een lange peri­ode geen gemakke­lijke houd­ing voor mij. Tegen­wo­ordig wel, na veel oefe­nen en loslat­en. Dur­ven kijken wat er achter ver­bor­gen zat, naar het­geen wat veroorza­ak­te dat ik onge­makke­lijk in de gemakke­lijke houd­ing zat. Kijken in de spiegel. Niet alleen maar oefe­nen maar ook aan de slag met de niya­ma swad­hyaya, welke staat voor zelf­s­tudie. Een van mijn gewaardeerde Yoga train­ers eindigde de les met de opmerk­ing: als je van je mat afstapt dan pas begint je yoga beoe­fen­ing en hoe gaat het dan met je toewi­jd­ing. De toewi­jd­ing houdt niet op als je van de mat afstapt, dan komen aller­lei sit­u­aties op je af om jou de mogelijkheid te geven het­geen je vastzet in je lijf los te lat­en of aan je te spiege­len wat je niet bent. Ik heb de afgelopen jaren veel doorge­bracht op mijn yoga­mat de andere raad vol­gend van mijn Yoga train­er, 99% is prac­tice 1% is the­o­rie. Ik dacht als ik dat nu eerst eens probeer haar geloven en dat gewoon doen dan komt ook op mijn weg die 1% the­o­rie. Zij was immers mijn inspi­ratie. Het was haar niet komen aan­waaien, met heel veel geduld en toewi­jd­ing was ze gekomen waar ik haar ont­moette of waar ik haar schoonheid zag.  Ook al had ik soms het gevoel niet veel verder te komen en werd de gemakke­lijke houd­ing er niet makke­lijk­er op. Toch door mijn toewi­jd­ing en door te luis­teren kwam er steeds meer ruimte, meer ruimte in mijn heupen. Zo af en toe had ik een extra duwt­je nodig, een bevalling, een atlas cor­rec­tie, begelei­d­ing van mijn per­son­al train­er. Maar de laat­ste behan­del­ing die ik heb onder­gaan heeft mij steeds verder gebracht, een bezoek aan de cranio-sacraal spe­cial­ist. Zo mag ik deze dame wel noe­men. Een vrouw met gouden han­den en die weet welke tech­niek ze moet inzetten op de andere lichamen die wij hebben om het juiste werk te ver­richt­en, alles weer in bal­ans bren­gen. Ook al zegt ze dat we het samen doen, en dat geloof ik ook wel. Immers na een bezoek aan haar kan ik de naw­erkin­gen voe­len en moet ik zek­er aan de slag. Komen er weer sit­u­aties op mij af waar­van ik het gevoel had dat het klaar was. Kom ik weer te wanke­len zoek­end naar mijn bal­ans. Wat ben ik blij met haar en dat ik jaren gele­den heb besloten deel te nemen aan een yoga work­shop. De inspi­ratie die ik van deze work­shop kreeg heeft mij veel gebracht, dagelijks mijn oefenin­gen doen en aan yoga doen. Zodat ik nu samen met de cranio sacraal spe­cial­ist goed werk kan ver­richt­en.  Yoga ik kan het iedereen aan­beve­len. Voor welke vorm van yoga je ook kiest, wees je ervan bewust dat zodra je van de mat afstapt, je yoga pas begint. Zelf beoe­fen ik Ash­tan­ga Vinyasa Yoga, een vaste reeks van yogaoe­fenin­gen. Een oefen­reeks die niet verveelt. Een oefen­reeks die alleen door te oefe­nen je steeds dichter brengt bij je ware kern. Wat ben ik blij dat ik de raad van mijn Yoga train­ers heb gevol­gd. Mijn oefenin­gen verve­len mij nooit het ligt er maar net aan wie ik het laat beo­orde­len, degene die alti­jd een oordeel heeft of degene die slechts gade slaat en geen oordeel geeft.

Catha­ri­na Blijlevens.

Bookmark and Share