Mijn booster

Heb jij je boost­er al? Het werd mij vorige week ter­loops gevraagd met het naar bin­nen lopen in de algemene ruimte van het apparte­menten­com­plex waar ik woon. Het was een vraag van een dame met wie ik in het verleden een relatie had, maar in het nu niet meer.

In het verleden kwam ze naar mijn stu­dio voor een Pilates mat les. De laat­ste keer dat ze hier was voor deze heer­lijke en zeer effec­tieve oefen­meth­ode is alweer ruim twee jaar geleden.

Voor de coro­na pan­demie kwam ze hier iedere week over de vloer.

Nee, antwo­ordde ik haar, die heb ik niet gehad!” Wat een vraag aan een 60 min­ner en veron­der­stelling dat ik er op zit te wacht­en. Oh, keek ze mij ver­baasd aan, en ik besloot verder te lopen.

Over mijn booster

Een boost­er heb ik zek­er gehad, niet de boost­er waar de regerin­gen je warm voor mak­en, een boost­er kreeg ik van alle lieve mensen die de afgelopen maan­den in mijn stu­dio kwa­men voor een Yoga, Pilates les of via het scherm meed­e­den met de lessen die ik geef.

Heel veel energie kreeg ik van deze mensen, warmte en liefde. Het deed mij goed om te horen hoe blij ze waren dat ze hier mocht­en komen, en zich heer­lijk voelden na een Pilates sessie of een Yoga les.

Dat was mijn boost­er die ik de afgelopen peri­ode kreeg van mijn klanten.

Hartver­war­mend waren hun woor­den: “Wat goed dat je ein­delijk eens een keer sluit tussen kerst en Oud en Nieuw, je gaat alti­jd maar door!”

Door­gaan daar ben ik goed in, de zaak sluiten daar ben ik de afgelopen peri­ode steeds beter in gewor­den. Het doet mij goed, tijd voor mezelf, tot bezin­ning komen, onthecht­en van dat het licht ver­hin­derd te schijnen.

Mijn boost­er heb ik zek­er ont­van­gen, een hele andere boost­er dan degene die de regering voor mij in pet­to heeft, een boost­er die mij weer heeft lat­en voe­len en zien: Laat je inner­lijk stralen daar wordt een ieder blij en gelukkig van.

Iets waar ik zek­er mee verder ga, maar voor nu geni­et ik van de stil­stand van de natu­ur en beweeg ik gelijk haar mijn aan­dacht naar bin­nen! Dat doet een mens zo goed, dat is mijn boost­er dit jaar!

Ik wens je hele fijne ker­stda­gen, geni­et van de stilte en van elkaar!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share