Intuitie

flowers in the sky

Intuïtie, inner­lijke stem, het inner­lijk weten dat weet wat nodig is om in har­monie te bli­jven. Het geeft je raad in de moeil­ijk­ste momenten. Helpt verder te bewe­gen of geeft een sein­t­je nog­maals te kijken of het echt nodig is een stap te zetten, antwo­ord te geven.

Je intuïtie dwingt niet, maar laat op een liefde­volle manier weten, wat je mogelijkhe­den zijn. Het enige dat nodig is, is deze stem te vertrouwen. 

Intuïtie is de stem van het hart, een stem die je kunt horen als je ruimte en tijd maakt om deze stem te horen. Het is een fan­tastis­che stem die veel kan beteke­nen, die meer dan de moeite waard is om ruimte voor te maken.

Ruimte maken

In mijn train­ing: Luis­teren naar je intuïtie, komt deze stem aan het woord. 

Een stem die ik ook wel eens heb genegeerd maar die ik in het nu koester. Met vallen en opstaan ben ik teruggekomen bij deze stem, die mij dagelijks bijs­taat in mijn werk en de keuzes die ik maak.

Zoals mijn keuze om mijn vaste banen op te geven, een Yoga en Pilates stu­dio op te richt­en werd ingegeven door deze prachtige stem. In het nu geef ik een train­ing: luis­teren naar je intuitie.

Training; luisteren naar je intuitie

Luis­teren naar je intuïtie is een train­ing die bestaat uit vijf lessen. Je maakt ken­nis met de Hoge­priesteres, haar attribut­en: de maan, licht en donker, de vijf ele­menten en haar wijsheid. Zij kan je helpen om beter af te stem­men op de intuïtie en weer te luis­teren naar dit zin­tu­ig. Deze train­ing is geschikt voor een ieder die graag beslissin­gen neemt  op basis van de intuitie! 

Deze train­ing wordt gegeven op locatie of online en kun je bij­wo­nen in groepsver­band of een op een.

Ik kijk er naar uit je ont­moeten op de train­ing: Luis­teren naar je intuitie.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijke stralen!

Bookmark and Share