Inspiratie

flowers in the skyInspi­ratie, kan jij jezelf iedere keer weer opladen vanu­it je eigen kern. Rustig inade­men, rustig uit ade­men, zodat je een goed con­tact maakt met jezelf. Inspi­ratie komt van inspire of in spir­it.

Catha­ri­na heeft meerdere momenten gehad waarin zij zichzelf moest inspir­eren, op zoek in de inner­lijke kern waar haar mogelijkhe­den zijn. In deze momenten is zij in con­tact en creëert zij. Inspi­ratiebron­nen voor Catha­ri­na zijn haar dagelijkse train­in­gen op de mat, haar dromen en haar intuïtie. Een droom kun je zien als een brief aan jezelf, waarin je mogelijkhe­den wor­den gegeven om omstandighe­den die je in het dagelijks lev­en bezig houden richt­ing te geven. Intuïtie of ervaren, ervaren dat je één bent en nooit alleen, dat alle antwo­or­den er zijn. Richt je aan­dacht breng je gedacht­en of geest tot rust, en de oploss­ing vol­gt. Enig geduld is hier­bij op zijn plaats, je intuïtie dwingt niet maar laat op een liefde­volle manier zien, wie je bent en wat je mogelijkhe­den zijn waar­bij je op jezelf kunt vertrouwen.

Veel geduld had ik nodig, afdalen, vallen en weer opstaan. Het mooiste moment was voor mij in 2006 toen ik dacht: dit is onmo­gelijk, moed­er wor­den en door gaan met mijn bedri­jf. Hoe kan ik er voor haar zijn, zij die nog geboren gaat wor­den. Vanaf dat moment ben ik dagelijks de mat op gegaan om mijn Yoga of Pilates oefenin­gen te doen, na geduldig oefe­nen en loslat­en ontvouwde zich mogelijkhe­den, de mogelijkhe­den in mijzelf. Wat ik nodig had was vertrouwen, terug keren naar de bron, naar het inner­lijk kind daar waar rust en liefde is.  In het hier en nu koester ik het resul­taat, har­monie en bal­ans, in moed­er­schap en mijn dagelijkse bezighe­den. Deze ervar­ing terugk­eren naar de bron, naar de eigen essen­tie en van daaruit jezelf neerzetten op de aarde dat deel ik graag met anderen.

Catha­ri­na Bli­jlevens

Catha­ri­na heeft haar Yoga oplei­din­gen gevol­gd bij Yoga Moves in Utrecht onder lei­d­ing van Hilary Brown en Kati­za Satya. Twee vrouwen die ze heeft ont­moet in 2001 op een Body en Mind con­gres. Een hele bij­zon­dere ont­moet­ing die Catha­ri­na heeft geïn­spireerd zich te verdiepen in de leer van Yoga en in het nu door te geven in de vorm van les­geven, schri­jven en coach­ing te geven aan anderen.

 

Bookmark and Share