Feet Basic by Soap

Op woens­dag ben ik tegen­wo­ordig overdag vrij. Een priv­i­lege wat ik mij sinds een jaar of twee heb geschonken na een elle­lange stri­jd tussen wel of niet. Maar twee jaar gele­den besloot ik mij te houden aan deze sim­pele opdracht: een dag voor jezelf overdag vrij mak­en. Mid­den in de week woens­dag was daar­voor een goede keus.

Nor­maal breng ik op deze dag Char­ly naar school maar die heeft sinds deze week zes weken vrij van school. Even lekker bijkomen van haar tweede school­jaar. Dus van­daag voor mij geen boter­ham­men smeren voor het broodtrom­melt­je en gezel­lig met de dame naar school toe lopen, maar heer­lijk uitslapen.

En dat was ook het beste wat je kon doen op deze dag die wel heel erg nat begon. Met bakken kwam het water weer eens uit de hemel. Ik hoopte op wat droger weer, want van­daag had ik mijzelf een trak­tatie beloofd. Ik zou mijn voeten die iedere dag trouwe dienst doen in mijn werk lat­en ver­wen­nen. Onlangs had ik van een paar dames een kadobon gekre­gen van Soap. Een  bedri­jf wat han­delt in alles wat met schoonheid te mak­en heeft. Je kan hier  werke­lijk van alles lat­en doen. Ik was blij met de kadobon want ik was al een tijd­je op zoek naar iemand die mijn voeten wilde ver­zor­gen die dagelijks dienst doen in Samas­thi­ti­hi en andere Yoga houdingen.

Met mijn slip­pert­jes in mijn tas wan­delde ik  door een inmid­dels droog Den Haag naar de plaats van bestem­ming, het Noordeinde. En dat was geni­eten  wan­de­len over het Lange Voorhout een mooi stuk­je Den Haag wat op dit moment is voorzien van aller­lei kun­st, via de Heul­straat naar het Noordeinde waar ik nog even mijn gedacht­en liet afd­walen naar het verleden. Ik passeerde een huis wat ik ooit had bezocht om eventueel te gaan bewonen.

Mijn gedacht­en vol­gend werd ik nog bij­na geschept door een omhoogkomend paalt­je. Ja, je leest het goed. Hier in Den Haag hebben ze het cen­trum voor het autover­keer afges­loten en kan het voorkomen dat er plot­sel­ing een paal omhoog komt nadat een auto dit gebied heeft ver­lat­en. Maar gelukkig het was slechts een lichte stru­ikel­ing en een kleine afd­wal­ing naar het verleden, voor ik het wist stond ik voor pand van Soap.

Bij bin­nenkomst mocht ik plaats nemen aan een tafel, waar ik een goed overzicht had over de hele zaak. Een mooi strak ingerichte zaak  met een duidelijk con­cept. Ik vind dat alti­jd mooi als een idee goed is uit­gew­erkt en goed is neergezet. Aan de tafel  wer­den ook twee jonget­jes gestald die met hun moed­er waren meegekomen. Zij had­den een tablet bij zich waar ze alle­maal spel­let­jes op kon­den doen ter­wi­jl mama haar voeten laat doen. 

Na enkele minuten werd ik opge­haald door een dame. Op een grote bank die ik al vanaf de tafel had gespot mocht ik plaats nemen, in totaal waren er vier plaat­sen op de bank, tegen­over deze bank waren alle­maal kleine tafels voor de han­den of de man­i­cure. Ik werd geholpen door Johan­na, een dame die zich verontschuldigde voor haar ned­er­lands.  Ze vraagt aan mij wat de bedoel­ing is. Ik antwo­ord: een Feet Basic.

Tij­dens de  behan­del­ing praat­te Johan­na af en toe met mij, van gebrekkig ned­er­lands naar vloeiend engels von­den wij elka­ar ter­wi­jl zij mijn voeten onder han­den nam. Ze gaf me een com­pli­ment voor de soe­pele voeten, met weinig eelt. Aan het einde kre­gen mijn tenen nog een kleur. Voor­dat ze mijn tenen van kleur ging voorzien vroeg ze naar mijn slip­pers. Deze wer­den eerst aan mijn voeten gedaan, ver­vol­gens vlocht zij een opgerolde zak­doek tussen de tenen om mijn tenen te sprei­den. Dat is nog eens een bril­lant idee dacht ik, daar was ik zelf nim­mer op gekomen. Zelf heb ik van die teen­sprei­ders waar­bij je na enkele minuten denkt this is killing take them out. Maar dit was een veel zachtere manier. Die ga ik onthouden thanks for the inspi­ra­tion.

 Nadat de tenen van een kleur waren voorzien mocht ik plaats nemen aan een andere muur waar ik mijn voeten in een ruimte kon steken. Nadat ik mijn voeten in de ruimte had geplaatst begon er lucht te blazen zodat de nagels sneller kun­nen dro­gen.  Geweldig! Mijn hemel wat is de mens toch geni­aal en inge­nieus. Over­al wordt iets voor gevon­den. Ik kon bli­jven zit­ten ter­wi­jl mijn tenen droogden. 

Ter­wi­jl ik daar zat bladerde ik door de Hap­pinez, een mag­a­zine waarin mijn ogen bleven hangen bij een artikel Talk­ing Stick. Dit is een rit­ueel waar­bij je alleen iets mag zeggen als je de stick in han­den kri­jgt. Het was een leuk artikel en het bracht mij op een idee voor de ver­jaardag van Char­ly want hoe kri­jg je meer dan een kind stil. Tablets dat had die andere moed­er mij lat­en zien maar zou het ook lukken met een Talk­ing Stick.

Onlangs was ik met Char­ly bij La Caldera geweest op uitn­odig­ing van een van mijn vriendin­nen. Char­ly had daar niet een Talk­ing Stick gemaakt maar wel iets wat er heel erg op lijkt, een tover­staf. Ach, dacht ik, dat is leuk. Char­ly wil namelijk deze vriendin van mij op haar ver­jaardag vra­gen zodat zij op haar ver­jaardag deze tover­stafjes kan mak­en. Vol­gens Char­ly bestaat dat hele­maal niet een staf die kan tov­eren maar eens kijken of dit wel lukt met een groep kinderen het rit­ueel Talk­ing Stick doen. Afi­jn, weer een idee rijk­er en dat alle­maal door Feet Basic.

En mijn voeten, die voe­len heer­lijk en ik was heel erg blij met deze lieve gift van drie lieve vrouwen die ervoor zorgden dat ik hier terecht was gekomen.  Geheel voldaan wan­delde ik met de opgerolde zak­doek­jes tussen mijn tenen door een droog Den Haag, over de Mau­rit­skade terug naar huis, voldaan van deze fijne behan­del­ing en inspi­raties die ik had opgedaan.

Soap treat­mant, ik kan het je aan­raden, ik was in ieder geval blij met hun menukaart en de keuze die ik had gemaakt: Feet Basic. Mijn voeten zijn blij en ik ben gein­spireerd. Voldaan stapte ik aan het einde van deze woens­dag weer op mijn yoga­mat. Voet­jes naast elka­ar, gewicht gelijk verdeeld over links en rechts in Samas­thi­ti­hi, eerst de aan­dacht naar de voeten en van­daar uit een sta­biele houd­ing opbouwen.

Catha­ri­na Blijlevens

Foto door Har­ry Langenberg 

Soap Treat­ment Store , Noordeinde 136 A, Den Haag

Bookmark and Share