Een nieuwe start

Van­daag voor mij, een nieuwe start. Alles wat ik ooit heb gedaan ligt opges­la­gen in mij, de afgelopen jaren heb ik de volledi­ge Pri­ma­ry Serie van Ash­tan­ga Yoga  beoe­fend. Door mijn knieb­lessure zit op dit moment de volledi­ge serie er voor mij niet in. Het is niet mogelijk mijn knie te buigen, dat betekent dat ik heel veel asana’s niet kan doen. Maar je kunt alti­jd opnieuw beginnen.

Dus van­mor­gen de dag begonnen met vijf zon­negroeten A, gevol­gd door de pada­gus­tasana, pada­has­tasana, utthi­ta trikonasana, parvrit­ta trikonasana, toen naar de vlo­er voor een zit houd­ing gevol­gd door pranaya­ma en med­i­tatie. Maar, zit­ten is op dit moment ook lastig voor mij. De zit houdin­gen die ik nor­maal inneem zijn door mijn knie nu niet mogelijk. Maar waar een wil is, is een weg. Dus zat ik van­mor­gen met een been gebo­gen en een been gestrekt, mijn rug lang en rechtop.

Het viel mij op hoe ontspan­nen ik was, niet meer werd gehin­derd door het getet­ter van het ego maar in volledig accep­tatie was en me dan realis­eren: Dit wil ik delen hoe je vanu­it het mid­den kan lev­en, kunt deel­ne­men aan het lev­en van alle dag, in een ontspan­nen staat. Gis­teren heb ik getwi­jfeld van­daag niet meer, van­daag is de wereld weer anders dan gisteren.

Nog steeds een knie die niet buigt, maar wel een ontspan­nen geest. En dat is waar Yoga over gaat, het tot stil stand bren­gen van de geest. Deze maand voor mij niet de eerste serie van Ash­tan­ga Yoga, maar een nieuwe start op een nieuwe tijd: in de ocht­end vijf zon­negroeten A gevol­gd door de staande oefenin­gen die ik kan doen, accepteren wat niet gaat en dan naar de vlo­er een zithoud­ing innemen die er voor zorgt dat de rug recht is en de energie kan stromen.

In dit moment voelt alles goed, in dit moment ben ik tevre­den, zie ik de vrucht­en van mijn dagelijkse prac­tice over een lan­gere peri­ode zon­der mij te hecht­en aan het resul­taat. Meer weten over Ash­tan­ga Yoga in het vol­gende boek vind je infor­matie over deze vorm van Yoga.

Hulp nodig bij het opbouwen van een dagelijkse Yoga rou­tine, ik geef ook een op een train­in­gen: Voor het mak­en van een afspraak maak gebruik van het con­tact for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share