Yoga coaching

Lotus

Yoga en coach­ing gaan heel goed samen: yoga is verbinden en coachen is begelei­den. Met yoga coach­ing geef ik een passend advies en oefenin­gen die de geest ontspan­nen, zor­gen dat je lekker in lichaam zit en bij­dra­gen aan meer harmonie.

Voor wie is Yoga coaching? 

Miss­chien ben je op zoek naar even­wicht, heb je klacht­en, ben je op zoek naar rust. Dan is yoga coach­ing zeer geschikt om in te zetten. Het is ook heel geschikt als je burnoutk­lacht­en hebt, je relatie is beeindigd en je lijkt er maar niet over heen te komen. Slecht slaapt, weinig energie hebt. Of als je weer in verbind­ing wilt zijn met je inner­lijke gids. Eigen­lijk is yoga voor iedereen geschikt. In de oude tijd werd yoga een op een gegeven, ieder mens is uniek en heeft zijn eigen zak­en om te ver­w­erken of aan te werken. En daarom vind ik het zo fijn om yoga coach­ing te geven.

Yoga coaching in de praktijk?

In een eerste afspraak leg je aan mij voor waar je aan wilt werken. Ik luis­ter en geef je een advies, ver­vol­gens gaan we aan de slag met yoga. Als je aan yoga oefenin­gen denkt dan denk je wellicht aan rusten en ontspan­nen. Dit zijn zek­er oefenin­gen die je kunt verwacht­en, maar je kunt ook ver­sterk­ende oefenin­gen verwacht­en, ademhal­ings- en obser­vatie oefenin­gen. Het ligt er maar hele­maal aan met welke vraag je komt en wat ik waarneem. Behalve het doen van yoga oefenin­gen kijk we samen naar je dagelijkse rou­tines en geef ik advies over je voeding.

Een yoga coach­ing duurt 30, 45 of 60 minuten, en geef ik in mijn prak­tijkruimte, online, maar ook buiten de deur of bij de klant thuis. 

Wat zijn de kosten?

Een yoga coach­ing van 30 minuten kost € 50,00, 45 minuten € 75,00 en voor 60 minuten zijn de kosten € 90,00. Ook kun je een rit­tenkaart bij mij afne­men voor tien lessen, je ont­vangt dan een leuke kort­ing. Tien lessenkaart 30 min € 450,00, 45 minuten € 675,00 en 60 minuten € 810,00.

Wanneer kun je afspraak maken?

Je kunt een afspraak mak­en op ver­schil­lende dagen en tij­den, op de vol­gende dag werk ik niet: zondag, dat is eigen­lijk een vaste regel bij yoga, neem een dag in de week hele­maal voor jezelf en dat is voor mij op zondag. Op dins­dag, don­derdag, vri­jdag en zater­dag kun je een afspraak mak­en voor Yoga coach­ing. Je kunt gebruik mak­en van het con­tact formulier. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je licht stralen!