Bodyflex 10 jaar open!

In 2004 besloot ik mijn aer­o­bic schoe­nen aan de kant te zetten en mij volledig te wij­den aan het geven van Yoga en Pilates lessen in een pand waar ik zeven maan­den met man en macht aan had gew­erkt. Op 30 juni 2004 ging de deur van Yoga en Pilates stu­dio Bodyflex 100% Catharina open voor publiek.

Tien jaar lat­er een kleine terug­b­lik op 10 jaren waarin alles voor­bij kwam, vreugde en ver­dri­et, vasthouden en loslat­en, ontwikke­len en verdiepen, veran­der­ing en groei. Geen moment had ik willen mis­sen en door mijn dagelijkse train­in­gen wist ik mij staande te houden in jaren waarin de cri­sis voor­bij kwam in Europa. Een cri­sis die tot nadenken lei­d­de voor velen, een cri­sis die ook tot bewust­word­ing kan lei­den, dat het anders mag. Beter met de aarde omgaan beter met de energie omgaan, beter met de bron­nen omgaan waarover we kun­nen beschikken. Anders begint bij jezelf.

Voor mij in ieder geval wel. Cri­sis is een keer­punt. 10 jaar gele­den maak­te ik een keer­punt. Begon mijn weg terug naar mijn inner­lijke bron. Een bron waarin alles is te vin­den om het dagelijks lev­en aan­ge­naam te mak­en. Te kun­nen voorzien in de basis­be­hoeften: sta­biliteit en vei­ligheid, liefde en geluk, een gezonde basis voor een har­monieus leven.

Alhoewel het eerst niet van een leien dak­je ver­liep, ging het steeds beter, een eigen dagelijkse train­ing op te bouwen in Yoga en Pilates. Om deze train­in­gen te kun­nen inplan­nen in mijn dag heb ik heel wat over­tol­lige bal­last moeten lat­en gaan. Bal­last waar­van ik soms niet wist hoe het eigen­lijk in de weg zat. Maar door de oefenin­gen per­fect wer­den aangegeven, waar het voor obstakels zorgde. Door geduldig te bli­jven oefe­nen, iedere keer weer met de juiste inten­tie en wil, veran­derde de obstakels. Kwa­men er steeds meer mogelijkhe­den en vrucht­en op mijn pad.

Wat begon met het geven van een les om anderen te inspir­eren dagelijks aan Yoga en Pilates te doen is gegroeid naar een stu­dio waarin je terecht kunt voor: groep­s­lessen, per­son­al train­ing, work­shops, oplei­d­ing Bodyflex Pilates mat, inten­sieve Yoga train­ing het A B C van Yoga en Yoga week­enden.

Yoga en Pilates hebben mij de afgelopen jaren goed onder­s­te­und en terug gebracht naar mijn inner­lijk bron waaruit ik dagelijks kan put­ten. Behalve dat ben ik de afgelopen jaren trouw gebleven aan mijn dagelijkse train­in­gen op de mat of in sukhasana, zodat ik in tij­den van cri­sis door kon gaan waar ik ooit aan was begonnen. Alhoewel het soms heel onmo­gelijk leek, zoals de lotus houd­ing niet voor een ieder vanzelf­sprek­end is, ben ik blij dat ik in 2004 mijn aer­o­bic schoe­nen aan de kant heb gezet. Verder ben gegaan op blote voeten om geduldig en met groot vertrouwen te bli­jven oefe­nen om te kun­nen voorzien in mijn basisbehoeften.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Namaste, Catha­ri­na Blijlevens

www.vimeo.com/99334364

Lotus staat voor zuiv­er­heid, ondanks dat de plant wortelt in een moerasachtige bodem, zullen zijn bladeren en bloe­men er nooit mod­derig uitzien.

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share