Bewust leven

Bewust lev­en, daar hebben ze weinig mee bij OP1. Het is de bood­schap van Mike die bij OP1 op 1,5 meter afs­tand van de rest van de gas­ten plaats moest nemen, want hij is niet gevac­ci­neerd. Wel had hij coro­na gehad, was hier­van genezen, een bloedtest had uit­gewezen dat hij anti­stof­fen had aange­maakt, vooraf aan het pro­gram­ma had hij ook nog test gedaan, maar hij mocht niet aan tafel zitten.

Om een stand­punt te mak­en naar deze ongevac­ci­neerde had OP1 experts uitgen­odigd: een OMT lid, hoofd van een ver­pleeg afdel­ing en een lon­garts. Er zat ook nog een psy­choloog aan tafel en wat acteurs. Maar goed Mike zat op 1,5 meter afs­tand van de andere gas­ten, die daar was gekomen om de ander een hand te reiken.

Bewust leven

Mike leeft bewust, en wil de ander meede­len dat je door bewust te lev­en niet heel ern­stig ziek wordt. Ook laat Mike aan de ander zien, dat je coro­na kunt over­leven. Hij heeft deze ziek­te doorge­maakt, zijn lichaam heeft hier goed op gereageerd en zelfs anti­stof­fen aangemaakt.

Nee, zegt het OMT lid, hij moet zich toch lat­en vac­cineren.” Wat denk ik dan, hoezo? 

Nou, je kunt nog steeds een ander besmet­ten!” legt het OMT lid uit. Ja, dat kan een ieder, die daar zit aan tafel, ook een gevac­ci­neerde. Maar goed het OMT lid is zo over­tu­igd van zijn gelijk dat hij niet meer kan zien dat Mike hem een han­dreik­ing doet. Kijk het kan ook zo, het lichaam kan het zelf, en alles wat ik heb moeten doen, is: Luis­teren naar mijn lichaam, de tijd nemen om te her­stellen, goed voor mij zelf zor­gen, teko­rten aan­vullen en andere dit lat­en zien.

Samen kunnen we deze pandemie oplossen! 

Dat was naar mijn idee de han­dreik­ing van Mike, mensen aan de voorkant meede­len, hoe je gezond leeft. Zodat de mensen in de zorg het min­der druk hebben.

Maar ze pak­ten zijn han­dreik­ing niet aan. “Alle­maal vac­cineren, want dat helpt!” roepen de tafel­gas­ten in koor. 

Naar mijn idee had­den ze andere gas­ten aan tafel moeten zetten, gas­ten die open­staan voor de ervar­ing van een ander, dan had het bei­de par­ti­jen wat opgeleverd. Nu was het vingert­je wijzen, de schuld bij een ander leggen en deze op een straf­bank zetten.

Bewust leven heeft voordelen

Deze week over­legt het OMT lid met de andere OMT leden over een advies aan de PM voor vol­gende maa­trege­len, want de besmet­tin­gen lopen weer op. Vol­gende week is de per­scon­fer­en­tie, horen we of we langer een QR code moeten tonen, en wellicht som­mi­gen de 1,5 meter moeten naleven.

Als een OMT lid er niet voor open staat dat door bewust te lev­en je min­der ziek wordt en kan her­stellen van een virus, zou ik als ik de PM was over­we­gen toch ook eens advies in te win­nen bij iemand die bewust leeft! 

Bewust lev­en heeft heel veel voorde­len, althans dat is mijn ervar­ing. Het zorgt ervoor dat je weinig ziek bent, her­steld van onge­mak en snapt dat door jouw han­de­len iets ontstaat.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share