Over Catharina

catharina blijlevens

Catha­ri­na Bli­jlevens is geboren en geto­gen in Den Haag. Ze is yogi, coach, zelf­s­tandig onderne­mer en schri­jft graag. Het eerste deel van haar lev­en is ze werkza­am geweest bij de gemeente Den Haag. Hier hield ze zich bezig met diverse klacht­en en bezwaren van burg­ers. Rond haar 37ste voelde ze met haar hele wezen dat het roer om moest. Ze nam afscheid van haar vaste baan en begon met het realis­eren van haar  Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catharina.

In haar Yoga en Pilates stu­dio geeft Catha­ri­na train­in­gen op maat. Alhoewel ze in het verleden aan grote groepen heeft les gegeven, heeft ze bewust de keuze gemaakt om in haar stu­dio met kleine groepen te werken. Eén om de kwaliteit te waar­bor­gen en twee omdat yoga iets heel per­soon­lijks is. Geen mens is het­zelfde, iedereen beschikt over een kwaliteit of eigen­schap die hem uniek maakt.

Innerlijke kracht

Yoga en Pilates hebben Catha­ri­na enorm geholpen op de been te bli­jven, te gron­den.  Gron­den legt de basis om de juiste bal­ans te vin­den tussen span­ning en ontspan­ning. Zijn deze in bal­ans dan kun je gemakke­lijk­er zicht kri­j­gen op de inner­lijke kracht, en van­daar han­de­len. Iets dat Catha­ri­na steeds meer is gaan doen na haar 37ste jaar, door dagelijks te mediteren, yoga te doen en haar trauma’s op te ruimen. Hier­door kreeg ze steeds meer de ruimte om te lev­en vanu­it haar inner­lijke kracht. Naast het geven van yoga en pilates train­in­gen, schri­jft ze en wijst ze andere de weg naar hun inner­lijke kracht.

Als je vanu­it je inner­lijke kracht leeft en werkt ervaar je weinig weer­stand: Ben je aan­wezig bewust van je ware aard, in het mid­den, ongeacht de sit­u­atie waarin je bent. Wil jij dit ook? Ben je op zoek naar iemand die jou de weg wijst? Wellicht ben je dan bij Catha­ri­na Bli­jlevens aan het juiste adres. Voor het mak­en van een afspraak bel naar 070–3656583 of laat je gegevens achter op het con­tact­for­muli­er.

Catha­ri­na over zich zelf:

Er is maar een ding dat helpt om in even­wicht te zijn en dat is jezelf zijn. Hoe meer je jezelf bent, hoe beter je in je kracht staat. Zelf bli­jf ik in even­wicht door te mediteren en regel­matig mijn mat op te gaan om pilates of yoga te beoe­fe­nen. Twee fan­tastis­che vor­men van bewe­gen die struc­tu­ur bieden en mij cen­tr­eren in mijn werk: yoga en pilates les­geven, coachen en schri­jven. In het verleden maak­te ik veel te lange dagen, in het heden maak ik aanzien­lijk min­der uren en deel ik mijn ervarin­gen met anderen door het schri­jven van boeken/blogs, het geven van trainingen/workshops/ coachen en geef ik advies op basis van mijn inner­lijk weten.

Bookmark and Share