Over Catharina

catharina blijlevens

Catha­ri­na Bli­jlevens is geboren en geto­gen in Den Haag. Ze is yogi, coach, zelf­s­tandig onderne­mer en schri­jft graag. Het eerste deel van haar lev­en is ze werkza­am geweest bij de gemeente Den Haag. Hier hield ze zich bezig met diverse klacht­en en bezwaren van burg­ers. Rond haar 37ste voelde ze met haar hele wezen dat het roer om moest. Ze nam afscheid van haar vaste baan en begon met het realis­eren van haar  Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catharina.

In deze stu­dio heeft ze les gegeven tot juni 2023. Tegen­wo­ordig geeft ze les vanu­it haar Yoga prak­tijk Catha­ri­na Bli­jlevens. Een prak­tijk waar ze een op een les geeft, online yoga en pilates train­ing. Voor haar groep­s­lessen Yoga en Pilates huurt ze op enkele dagen per week een prachtige ruimte in Spaces (Rode Olifant). Alhoewel ze in het verleden aan grote groepen heeft les gegeven, heeft ze bewust de keuze gemaakt om met kleine groepen te werken. Eén om de kwaliteit te waar­bor­gen en twee omdat yoga iets heel per­soon­lijks is. Geen mens is het­zelfde, iedereen beschikt over een kwaliteit of eigen­schap die hem uniek maakt.

Innerlijke kracht

Yoga, Pilates en med­i­tatie hebben Catha­ri­na enorm geholpen op de been te bli­jven, te gron­den. Gron­den legt de basis om even­wicht te vin­den tussen span­ning en ontspan­ning. Zijn deze in bal­ans dan kun beter afstem­men op je intu­itie en van­daar han­de­len. Iets dat Catha­ri­na steeds meer is gaan doen na haar 37ste jaar, door dagelijks te mediteren, yoga te doen en haar trauma’s op te ruimen. Hier­door kreeg ze steeds meer de ruimte om te lev­en vanu­it haar inner­lijke kracht. Naast het geven van yoga en pilates train­in­gen, schri­jft ze en wijst ze andere de weg naar bin­nen, naar de inner­lijke bron.

Als je vanu­it je inner­lijke bron leeft en werkt ervaar je weinig weer­stand: Ben je aan­wezig bewust van je ware aard, in het mid­den, ongeacht de sit­u­atie waarin je bent. Wil jij dit ook? Ben je op zoek naar iemand die jou de weg wijst? Wellicht ben je dan bij Catha­ri­na Bli­jlevens aan het juiste adres. Voor het mak­en van een afspraak bel naar 070–3656583 of laat je gegevens achter op het con­tact­for­muli­er.