Over Catharina

catharina blijlevens

Catha­ri­na is geboren en geto­gen in Den Haag. Ze is Yogi, coach, zelf­s­tandig onderne­mer en schri­jft graag. Het eerste deel van haar lev­en is ze werkza­am geweest bij de gemeente Den Haag waar ze zich bezig hield met diverse klacht­en en bezwaren van burg­ers. Rond haar 37ste voelde ze met haar hele wezen dat het roer om moest. Ze nam afscheid van haar vaste baan en begon met het realis­eren van haar  Yoga en Pilates stu­dio in het cen­trum van Den Haag, Bodyflex 100% Catha­ri­na.

Een stu­dio waarin ze Yoga en Pilates train­in­gen op maat geeft. Alhoewel ze in het verleden aan grote groepen heeft les gegeven, heeft ze bewust de keuze gemaakt om in haar stu­dio aan kleine groepen (max­i­maal 12 per­so­n­en) les te geven. Eén om de kwaliteit te waar­bor­gen en twee omdat Yoga iets heel per­soon­lijks is. Geen mens is het­zelfde, iedereen beschikt over een kwaliteit of eigen­schap die hem uniek maakt.

Catha­ri­na is hoogsen­si­tief een eigen­schap die ze goed kan gebruiken in haar huidi­ge sit­u­atie, maar die haar prob­le­men gaf in haar oude sit­u­atie. Yoga en Pilates hebben Catha­ri­na enorm geholpen om te aar­den en te gron­den. Iets waar iemand die hoogsen­si­tief baat bij heeft. Waar iemand met deze eigen­schap nog meer baat bij heeft is de juiste bal­ans te vin­den tussen span­ning en ontspan­ning, en te lev­en vanu­it de inner­lijke kracht. Iets dat Catha­ri­na steeds meer is gaan doen na haar 37ste jaar, door dagelijks te mediteren, yoga oefenin­gen te doen en zich af te stem­men op het ritme van de natu­ur. Hier­door kreeg ze steeds meer de ruimte om te lev­en vanu­it haar inner­lijke kracht. Naast het geven van Yoga en Pilates train­in­gen, geeft ze coach­ing en wijst ze andere de weg naar hun inner­lijke kracht.

Als je vanu­it je inner­lijke kracht leeft en werkt ervaar je wat lev­en is, bal­ans tussen donker en licht. Wil jij dit ook, of heb je het gevoel dat je hoogsen­si­tief bent en ben je op zoek naar iemand die jou de weg wijst, wellicht ben je dan bij Catha­ri­na aan het goede adres. Voor het mak­en van een afspraak bel naar 070–3656583 of laat je gegevens achter op het con­tact­for­muli­er.

Catha­ri­na over zich zelf:

Er is maar een ding dat werkt en dat is jezelf zijn. Hoe meer je bij jezelf bent, hoe beter je in je kracht staat. Zelf ben ik hoogsen­si­tief, voor mij geen obstakel maar een gave waarmee ik me dagelijks verbindt door te mediteren en dagelijks de mat op te gaan om Pilates en Yoga te beoe­fe­nen . Twee fan­tastis­che vor­men van bewe­gen die struc­tu­ur bieden en mij cen­tr­eren. Mijn hooggevoe­ligheid ste­unt mij in het les­geven, coachen en schri­jven. In het verleden maak­te ik te lange dagen, in het heden maak ik aanzien­lijk min­der uren en deel ik mijn ervarin­gen met andere door het schri­jven van blogs, het geven van trainingen/workshops/opleidingen en luis­ter ik naar mijn  intuïtie.

Bookmark and Share