Het A B C van Yoga

Het A B C van Yoga

YogaYoga is meer dan het doen van een diep buiging of intensieve rek toebrengen aan het lichaam. Voor mij is Yoga verbinden, verbinden met de eigen innerlijke kracht. Richt je leven in aan de hand van je innerlijke kracht, het leven loopt gemakkelijker en er ontstaat harmonie.

Yoga is al eeuwenoud, vrij vertaald betekent het één-worden met het zelf. Het zelf dat toegang heeft tot meerdere lagen van het bewustzijn waardoor men dichter kan uitkomen bij de intrinsieke kracht of de kracht die je ware talent prijs geeft.

Maar wat als je zicht op je intrinsieke kracht vertroebelt is, je voelt dat je niet in harmonie bent. Dan kan een intensieve Yoga training een prachtig middel zijn om je intrinsieke kracht te (her)ontdekken. In mijn Yoga studio  geef ik een Intensieve Yoga training het A B C van Yoga. Deze training behandelt:

 • A, asana practice
 • B, breath of pranayama technieken
 • C, chakra alignement  de centrale as, de middenlijn

A van asana practice het opbouwen van een dagelijkse Yoga beoefening, het bestuderen van de verschillende asanas (houdingen), de acht paden van Yoga en de Yoga sutras van Patanjali. Deze paden (yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi) staan omschreven in de Yoga sutras en zijn het middel om terug te komen bij het zelf. Asana is fysieke kant van Yoga. Dit onderdeel behandelt het opbouwen van een dagelijkse Yoga routine

B of breath (pranayama), de adem is het voertuig van prana (energie).Prana of levensenergie is de verbinding naar het zelf en de verschillende lagen van het bewustzijn. Om de adem vrij te laten stromen wordt het lichaam ontdaan van blokkades. Hiervoor worden bepaalde reinigingstechnieken ingezet. Dit onderdeel gaat in op de verschillende ademhalingsoefeningen en kriyas (reinigingstechnieken)

C of chakra alignement, de centrale as of middenlijn  Naast een fysiek lichaam beschikken we over een energetisch lichaam. Dit lichaam bestaat uit nadis  (energiebanen) waarlangs energie (prana) stroomt en uit chakras. Chakra’s zijn energiepunten in het lichaam. Ieder chakra heeft een eigen kenmerk of kwaliteit. Ze bevatten informatie die inzicht geven in zich herhalende patronen.

Doel van Yoga is het stilleggen van de gedachten om tot de ware essentie te komen of eigen spiritualiteit te komen. Hulpmiddelen hierbij zijn: lichaamstraining, het aangaan van een relatie met de adem en het ontrafelen van de reacties van het eigen wezen op de omgeving zodat men steeds dichter bij de eigen kern of ware kracht kan uitkomen.

Er wordt les gegeven in de volgende onderdelen van Yoga:

 • Asana: Yoga Houdingen (Yin Yoga, Ashtanga Yoga, Power Yoga)
 • Pranayama, yoga nidra en meditatie
 • Chakra’s en spiritualiteit
 • De acht paden van Yoga en de Yoga sutras
 • Anatomie, alignement (lichaamshouding)
 • Innemen van een gemakkelijke houding en meditatie technieken
 • Zelfstudie, ontwikkelen van de eigen kracht of eigen talent
 • Luisteren naar je intuitie

Deze training geef ik in mijn Yogastudio: Bodyflex 100% Catharina. Op de website www.bodyflex.nl vind je de data van training. Ook geef ik  één op één training (personal training) in de intensieve Yoga training het A B C van Yoga.Voor het maken van een afspraak kun je gebruik maken van het contact formulier.

Locatie: Yoga en Pilates studio Bodyflex 100% Catharina, Frederikstraat 60 A, 2514 LL Den Haag.

Namaste,

Catharina Blijlevens

<
>

Bookmark and Share